Brieven

Brieven

Een groot deel van de Nederlandse bevolking nuttigt regelmatig alcohol; hoogopgeleiden vaker dan laagopgeleiden. (Nederland telt relatief meeste regelmatige drinkers van Europa, 10/7). Dat is inderdaad nieuws, want ander ongezond leefstijlgedrag (zoals roken, lage fruitconsumptie en weinig lichaamsbeweging) komt juist vaker voor onder laagopgeleiden, zo blijkt uit het deze week verschenen SCP-rapport Een (on)gezonde leefstijl: Opleiding als scheidslijn. De vraag hoe deze verschillen verkleind kunnen worden houdt ons als wetenschappers al jaren bezig, maar juist op dat punt sluit het rapport af met een zeer beperkte visie. De veronderstelling dat de route naar gezonder gedrag verloopt via voorlichting en cursussen, is niet alleen te simpel, maar kan zelfs leiden tot een vergroting van de verschillen in leefstijlgedrag tussen hoog- en laagopgeleiden. Vaak hebben hoger opgeleiden namelijk meer baat bij dergelijke interventies. Het opleidingsniveau is bepalend voor de omstandigheden waarin mensen opgroeien, wonen, en werken. Deze omstandigheden hangen weer sterk samen met gezondheid, maar ook met leefstijlgedrag. Financiële zorgen, materiële en sociale deprivatie, maar ook de bevolkingsdichtheid en het aantal fastfoodrestaurants in de woonomgeving, blijken gerelateerd aan leefstijlgedrag. Zo is de kans bij mensen met financiële problemen groter dat ze ongezond eten. Het is onwaarschijnlijk dat interventies die zich richten op bewustwording, maar deze omstandigheden ongemoeid laten, leiden tot gezonder gedrag. Juist maatregelen gericht op de omgeving, zoals hogere accijns op tabak of suikerhoudende dranken, blijken het effectiefst in het terugdringen van gezondheidsverschillen.

,
universitair hoofddocent (Utrecht).
senior onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam.
hoogleraar Erasmus MC Rotterdam.
postdoc onderzoeker, Erasmus MC Rotterdam.
universitair docent (Utrecht).