Brieven

Brieven

Postema

Gezag was aangetast

In zijn column (Een senator naar willekeur afzetten, 11/7) pleit Tom-Jan Meeus voor een zorgvuldiger omgang met gekozen volksvertegenwoordigers die in een andere hoedanigheid kapitale fouten hebben gemaakt. Ik ben het met hem oneens. Iemand die elders niet de volle verantwoordelijkheid wil nemen voor debacles die onder zijn gezag zijn aangericht en die hem zijn ontgaan, past niet in een andere functie waarin met moreel gezag beslissingen moeten worden genomen. Het feit dat Postema voortdurend bezig is de schuld naar anderen te verhuizen, is treurig om aan te zien. Zelfs al treft hem geen directe blaam, dat is niet het gedrag dat je van iemand op dit niveau mag verwachten. Wat wij hadden moeten zien, is iemand die zijn volle verantwoordelijkheid erkent, zijn baan ter beschikking stelt en zo nodig tijdelijk aanblijft om erger te voorkomen. Dat is niet wat Postema uitdraagt. Zulke mensen horen inderdaad geen senator te zijn.

klimaatakkoord

Havens uitgezonderd?

Bij het sluiten van het Parijse klimaatakkoord was afgesproken de uitstoot van luchthaven Schiphol en van de Rotterdamse haven niet mee te laten tellen. Tot mijn verbijstering blijkt dat nu ook zo te zijn in het zo bewierookte nieuwe klimaatakkoord (Deze voorstellen moeten de CO2-uitstoot halveren, 10/7). Hoe is het mogelijk dat we elkaar zo voor de gek houden. Schiphol en de haven hebben een zeer groot aandeel in de nationale CO2-uitstoot. Met veel tromgeroffel wordt het aanstaande akkoord door Ed Nijpels en de zijnen aan ons gepresenteerd. Maar als we Schiphol en de haven schaamteloos laten groeien zou het zomaar eens kunnen zijn dat de besparing van 49 procent grotendeels teniet wordt gedaan door de groeiende uitstoot van deze twee CO2-kanonnen. In het advies Mainports voorbij adviseerde de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) al om niet meer te investeren in volumegroei van deze lucht- en zeehaven, maar ervoor te zorgen dat heel Nederland aantrekkelijk blijft als vestigingsland. Dat krimp de voor de hand liggende weg is, is wellicht vervelend nieuws voor allen die blind in groei willen denken. Maar als we het klimaatprobleem echt serieus willen nemen, is dit de enige optie.

Emancipatie

Niet zo moeilijk

Naar aanleiding van de brievenover de afname van de status van medisch specialist door de grote instroom van vrouwen, moest ik glimlachend terugdenken aan een spreuk uit de jaren 80. ‘Wij vrouwen moeten twee keer zo goed presteren als mannen. Dat is overigens niet zo moeilijk.’ Stiekem vind ik dat nog steeds af en toe een beetje waar.

Werkverkeer

Geef fiets groen licht

Prima voornemen van staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) om 200.000 forenzen te laten fietsen. Prima opties ook, in het NRC-artikel (Iedereen voortaan op de fiets naar werk, 11/7) . Maar is de eerste stap niet een heel simpele en relatief goedkope? Geef de fietser zo veel mogelijk voorrang, zeker in de stad. Verkeerslichtsystemen zijn vast heel eenvoudig aan te passen. Zet het licht op groen als de fietser nadert. Als de autominnende forens de stad moeilijk uitkomt, verdampt de interstedelijke snelheidswinst als benzine in de zon.

Correcties / Aanvullingen

Wibo van der Linde

In het bericht Oud-journalist Wibo van der Linden overleden (12/7, p. 7) is de naam in de kop en de tekst verkeerd geschreven. Het gaat om oud-journalist Wibo van de Linde.