Tijdlijn Noord/Zuidlijn: de lange weg langs verzet, tegenslag en onkunde

Metro 52 brengt reizigers straks in 16 minuten van Noord naar Zuid. Niet meer met de pont over het IJ, niet meer in de file naar de RAI, snel naar de Albert Cuyp. En langs de route valt op de nieuwe stations veel te zien.

Rellen bij verzet tegen de sloop van woningen in de Nieuwmarktbuurt, voor de bouw van de Oostlijn. Metro wordt taboe.

Gemeenteraad geeft opdracht voor een studie naar de Noord/Zuidlijn, met twee mogelijke routes naar Schiphol.

PvdA lijdt nederlaag bij gemeenteraadsverkiezingen. Wethouder Michael van der Vlis, een metrohater, stapt op.

Gemeenteraad gaat akkoord met verdere uitwerking van plannen voor de Noord/Zuidlijn. PvdA is nu welwillend.

Oprichting van het Comité Metro Zuid, een invloedrijke belangengroep tegen een metrostation in het Beatrixpark.

Gemeenteraad besluit om de lijn echt te gaan bouwen. Keuze voor tracé Ferdinand Bolstraat in plaats van Boerenwetering.

Referendum: 43.000 Amsterdammers stemmen voor de Noord/Zuidlijn, 80.000 tegen. Opkomst te laag, ongeldig.

Tweede Kamer stemt in met aanleg, Rijk draagt 2,1 miljard gulden bij. Daarna zijn alle financiële risico’s voor Amsterdam.

Start aanbesteding voor de bouw van de stations. Gemeente vermoedt bouwfraude vanwege hoge offertes aannemers.

Amsterdam besluit definitief tot aanleg. Wethouder Dales verzekert de raad dat het budget niet zal worden overschreden.

Op 22 april 2003 gaat de eerste schop definitief de grond in. Het zal 15 jaar duren voordat lijn en stations worden opgeleverd.

Rapport commissie-Sorgdrager: Amsterdam heeft de financiële risico’s nog steeds niet onder controle.

Panden aan de Vijzelgracht verzakken als gevolg van lekkages in de bouwput. Bouw wordt tijdelijk stilgelegd, afstel dreigt.

Rapport commissie-Veerman: afbouwen is enige optie, budget verhoogd met half miljard euro. Tevens raadsenquête.

Start boren metrotunnels, bij Damrak. Twee jaar later, december 2012, is de klus geklaard, zonder problemen.

De lijn gaat open in juli 2018, verzekert wethouder Litjens. Pas in maart 2018 wordt die datum definitief bevestigd.

Opening van de Noord/Zuidlijn op 21 juli. Vanaf 22 juli rijdt metro, tegelijk met nieuwe dienstregeling voor bus en tram.