NRC checkt: ‘Te weinig parkeerplekken bij nieuwbouwhuizen’

Dat stelt Vereniging Eigen Huis in een bericht op de eigen site op 26 juni.

Foto iStock

De aanleiding

Dat er in Nederland een tekort aan huizen is wisten we al. Maar volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) zijn er ook te weinig parkeerplekken. Dat kopt de belangenvereniging althans op 26 juni op de eigen site: ‘Te weinig parkeerplaatsen bij nieuwbouw’. We checken of het klopt dat er bij nieuwbouwhuizen inderdaad minder en zelfs te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Waar is het op gebaseerd?

Als we VEH-woordvoerder Hans André de la Porte bellen, zegt hij meteen dat er „geen inventarisatie is gedaan van het aantal parkeerplaatsen”. Wel heeft VEH aan 1.500 leden gevraagd hoe ze het parkeren ervaren. De resultaten: 70 procent vindt niet dat er minder parkeerplekken moeten komen, en een op de vijf deelnemers vindt dat hun parkeersituatie is verslechterd in de afgelopen vijf jaar.

„Wat we zien, is dat veel gemeenten van plan zijn het autogebruik terug te dringen”, zegt André de la Porte. „Daarom kiezen ze voor minder parkeerplekken.”

En, klopt het?

Het blijkt lastig te achterhalen hoeveel parkeerplekken er de afgelopen jaren zijn aangelegd bij nieuwbouw. Bouwend Nederland heeft geen cijfers. NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars, ook niet. Maar volgens NEPROM-beleidsmedewerker Margriet Schepman zou het wel kunnen dat het aantal parkeerplaatsen is afgenomen: „De focus van nieuwbouw is steeds meer op binnenstedelijke ontwikkelingen komen te liggen. Op die plekken, waar andere vormen van vervoer goed beschikbaar zijn, is het gewenst minder parkeerplaatsen te realiseren.”

Volgens haar is daar ook ruimte voor. Ze wijst op een onderzoek van Zuid-Holland uit 2016, waaruit blijkt dat er in die provincie „structureel onderbenutte parkeergarages” staan die in totaal 17 miljoen euro hebben gekost. Een onderzoek van Deloitte uit 2017 stelt dat de parkeerbehoefte tot 2040 kan afnemen met 38 procent als we meer gebruik gaan maken van deelauto’s en zelfrijdende auto’s.

Gebiedsontwikkelaar BPD stelde in juni bovendien dat parkeernormen voor nieuwbouw bijna altijd hoger liggen dan het autobezit. Gemeenten gebruiken de parkeernorm om te bepalen hoeveel parkeerplaatsen er aangelegd moeten worden. Een parkeernorm van 1 betekent per nieuwbouwwoning één parkeerplek. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe hoog de parkeernorm is, maar de meeste baseren het op de ‘parkeerkencijfers’ van CROW, een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer.

Parkeerkencijfers beschrijven, zo legt CROW-verkeersdeskundige Hillie Talens uit, de bandbreedte van de te verwachten parkeervraag, gebaseerd op statistieken en praktijkervaringen van gemeenten. „Wij zien de meeste gemeenten onze parkeerkencijfers één op één overnemen als parkeernormen”, zegt Talens. De parkeerkencijfers voor appartementen en rijtjeshuizen in het centrum van stedelijk gebied liggen tussen de 1 en 1,8. Daarbuiten loopt het getal op tot 2,4. „Mijn educated guess is dat het aantal parkeerplekken niet afneemt”, zegt Thalens. „En ook niet dat er te weinig parkeerplekken worden gebouwd bij nieuwbouw.”

Conclusie

Hoeveel parkeerplaatsen er bij nieuwbouwprojecten zijn gebouwd, is niet bekend. Maar gemeenten houden zich aan de parkeerkencijfers van CROW en die liggen, zelfs in het centrum van steden, op minimaal één parkeerplek per nieuwbouwwoning. Uit onderzoek blijkt bovendien dat er ruimte is om het aantal parkeerplekken terug te dringen. Er zijn wel steden die bewust minder parkeerplaatsen aanleggen, en daarom beoordelen we de stelling van VEH als grotendeels onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt