Brieven

Brieven

Het artikel over de door het hogeschoolblad Sax geweigerde publicatie van een studente over de Aramese genocide (De Aramese genocide lag te gevoelig, kreeg ze te horen, 10/7) behoeft een kleine correctie. Daarin staat dat de Tweede Kamer unaniem een motie (van de ChristenUnie) heeft aangenomen die de Turkse massamoord op de Armeniërs in 1915 genocide noemt. De motie is echter niet unaniem aangenomen, want de drie leden van de fractie van Denk stemden tegen. En erger. Denk vroeg hoofdelijke stemming, waarna vijf Kamerleden met een Turkse achtergrond die vóór de motie hadden gestemd de volgende dag in de Turkse regeringskrant Sabah met naam en toenaam (én foto) „verraders van het moederland” werden genoemd. Ze werden op sociale media beledigd en bedreigd. Het besluit van het hogeschoolblad om het artikel niet te publiceren viel kort hierna. Het was toen dus duidelijk dat publiek stelling nemen over genocide gevaarlijk kan zijn, ook voor een studente die er een film over maakt en daarover een artikel schrijft. Dat neemt niet weg dat de vrijheid van meningsuiting in Nederland een wezenlijk grondrecht is. De redactie had daarom de studente wel op de risico’s van publicatie moeten wijzen, maar vervolgens de beslissing over publicatie aan haar over kunnen laten. Dat de redactie in het belang van de studente aarzelingen had is tegen deze achtergrond wel begrijpelijk.