Beslaglegging om mestfraude

bio-vergistingsinstallatie OM legt bij drie bestuurders en bedrijven voor 14 miljoen euro beslag op rekeningen wegens het vermoeden van mest- en subsidiefraude.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voor 14 miljoen euro beslag gelegd op bankrekeningen en woningen van drie bestuurders en bedrijven van een bio-vergistingsinstallatie in Noord-Limburg. Het OM verdenkt de bestuurders en bedrijven van mestfraude. Ook zouden de betrokkenen hebben gefraudeerd met subsidie voor duurzame energie.

Volgens het OM zou bij de bio-vergistingsinstallatie drie keer zoveel mest en afval worden verwerkt dan toegestaan. Ook kregen de bedrijven miljoenen euro’s subsidie om duurzame energie op te wekken uit de gassen die vrijkomen bij het verwerken van mest en afval. Dit gebeurde niet volgens de regels. De reststof kan hierdoor schadelijke stoffen bevatten. Deze reststof zou als mest verkocht zijn aan de land- en tuinbouw. „Die wil je niet in de grond hebben waar vervolgens weer gewassen worden verbouwd”, aldus het OM.

Uit voorlopige onderzoek door het OM zou de vergister „door in strijd met de vergunning te handelen en te frauderen met subsidies, circa 14 miljoen euro hebben verdiend”. De bestuurders worden verdacht leiding te hebben gegeven aan strafbare handelingen. Op drie huizen in Nederland en een Spaanse villa is beslag gelegd.

NRC deed vorig jaar onderzoek naar mestfraude. In het zuidoosten van het land bleken mesthandelaren samen te spannen met veehouders, mestverwerkers en mesttransporteurs. Veel mest werd illegaal uitgereden op weiden en akkers in plaats van te worden afgevoerd. Hierdoor raakt het grond- en oppervlaktewater vervuild. De fraude was grootschalig: uit het onderzoek bleek dat 64 procent van de bedrijven in de mestsector was beboet, verdacht, of veroordeeld door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit of door het OM.