Ontslagen legerimam eist 1,5 mln van moslimkoepel

Defensie Legerimam Suat Aydin moest het veld ruimen na een conflict met zijn directe collega. Andere geestelijke verzorgers steunen hem.

‘Broeders’ Suat Aydin en Ali Eddaoudi, poserend in legeruniform na aanstelling als eerste defensie-imams (2009).
‘Broeders’ Suat Aydin en Ali Eddaoudi, poserend in legeruniform na aanstelling als eerste defensie-imams (2009). Foto Joost van den Broek/HH

De dienst geestelijke verzorging van defensie is in de greep van een conflict tussen twee imams. Zes geestelijk verzorgers van de krijgsmacht, van dominees tot een aalmoezenier, hebben partij gekozen voor de Turks-Nederlandse legerimam Suat Aydin. Die is onlangs ontslagen om een langlopend conflict met zijn collega-imam Ali Eddaoudi.

Aydin heeft woensdag een eis ingediend van anderhalf miljoen euro bij het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), de islamitische koepelorganisatie die zijn religieuze accreditatie vorig jaar op aanwijzing van Eddaoudi introk.

Dat gebeurde na klachten van Eddaoudi’s secretaresse over Aydins functioneren en gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en cultuur. Aydin werd zelf niet gehoord over de klacht. Daarom is zijn ontslag onrechtmatig, zegt zijn raadsman Michael Ruperti. Eddaoudi wil niet inhoudelijk reageren omdat de zaak onder de rechter is. Het ministerie van Defensie zegt niet verantwoordelijk te zijn vanwege „de scheiding van kerk en staat”.

Eddaoudi en Aydin werkten sinds 2009 als geestelijk verzorger voor zo’n 2.500 moslims bij Defensie. Gaandeweg ontaardde hun samenwerking in een machtsstrijd. Eddaoudi probeerde Aydin te ontslaan vanwege zijn slechte taalbeheersing. Andersom verweet Aydin zijn collega te veel bezig te zijn met bijverdiensten.

Lees ook de reconstructie: Legerimams Aydin en Eddaouadi en de Halalpolitie

Eddaoudi heeft een eigen adviesbureau en verrichtte nevenwerkzaamheden voor de politie Amsterdam.

De imams botsten daarnaast over de inhuur van Stichting Halalpolitie. Deze organisatie moest in opdracht van Eddaoudi controleren of de maaltijden van defensie voldeden aan de islamitische vereisten. Deze ‘politie’ is omstreden vanwege drie veroordelingen voor het zonder onderbouwing zwartmaken van vleesbedrijven.

Het ontslag van Aydin eind vorig jaar heeft tot tweespalt geleid onder moslimmilitairen, zegt de tot de islam bekeerde kolonel buiten dienst Henk Timmer. Meerdere islamitische militairen met wie NRC sprak, willen niets meer met Eddouadi te maken hebben. Anderen steunen juist zijn beslissing om zijn directe collega te lozen.

De advocaat van Aydin wil dat defensie het ontslag terugdraait. Hij eist van het CMO 1,5 miljoen euro. Ruperti: „Ze hebben, na een dubieuze klacht, zonder wederhoor alles onder mijn cliënt vandaan getrokken.”

CMO-voorzitter Halil Karaaslan ziet een rechtszaak met vertrouwen tegemoet. „Wij hebben over de jaren verschillende gesprekken gevoerd met beide geestelijk verzorgers. Uiteindelijk was de conclusie dat de heer Aydin ons niet langer kan vertegenwoordigen.”