Collegegeld eerste studiejaar gehalveerd

Voor pabo-studenten geldt dat ze twee jaar gebruik kunnen maken van de halvering. De instroom van studenten aan de lerarenopleiding loopt al jaren terug.

Foto Rick Nederstigt

Studenten die komend collegejaar voor het eerst bij een studie aan een hogeschool of universiteit ingeschreven staan, hoeven nog maar de helft van het wettelijk collegegeld te betalen. De Eerste Kamer stemde dinsdag in met een voorstel van minister Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs) voor een verlaging van het wettelijk collegegeld voor eerstejaars studenten.

De nieuwe regel geldt voor zowel voltijd- als deeltijdstudenten. Vanaf collegejaar 2018-2019, dat in september start, betalen zij het eerste jaar in plaats van 2060 euro maar 1030 euro. Studenten die de lerarenopleiding aan de pabo doen, kunnen twee jaar gebruik maken van het verlaagde tarief.

De maatregel is opgenomen in het regeerakkoord en werd opgesteld om “financiële drempels” weg te nemen voor aankomende studenten. Volgens Van Engelshoven is het collegeld “de eerste grote rekening die je ziet als aankomend student” en maakt het daarbij veel uit welk bedrag daarop staat.

Aantal pabo-studenten gehalveerd

Door het collegegeld voor de pabo voor twee jaar te verlagen, hoopt Van Engelshoven meer studenten naar de lerarenopleiding te trekken. Dat is nodig, omdat de instroom van nieuwe studenten in ongeveer tien jaar tijd is gehalveerd. Dat is opvallend omdat het aantal hbo-studenten van andere studies in die periode wel groeide.

Bij de invoering van het leenstelsel in 2014 beloofde oud-minister van Onderwijs Jet Bussemaker (PvdA) dat het bedrag van een miljard euro dat met het leenstelsel bespaard zou worden, terug zou vloeien naar het hoger onderwijs.

Universiteit mag geen geld vragen voor taaltoets

Ook schreef de minister woensdag aan de Kamer dat het ministerie strenger gaat handhaven rond selectietoetsen. Sommige masteropleidingen verplichten toekomstige studenten namelijk om selectietoetsen te maken, maar voor de kosten - die kunnen oplopen tot soms wel twee- of driehonderd euro - draaien studenten zelf op.

De kosten van bijvoorbeeld verplichte taaltoetsen (bijvoorbeeld IELTS en TOEFL), verklaringen omtrent goed gedrag (VOGs) en onder andere sportmedische adviezen hoeven niet door studenten gedragen te worden, vindt de minister. Het afwentelen van de kosten op de student was al verboden, maar hierop moet strenger worden gecontroleerd.