Brieven

Brieven

Inburgering

Vluchtelingen(werk)

In het artikel In-te-gra-tie (7/7) worden de perikelen van diverse nieuwkomers beschreven: migranten en vluchtelingen. Deze laatste werden en worden gelukkig geholpen bij het vinden van een plek in onze samenleving. In het artikel worden vrijwilligers van de kerk genoemd. Niet vermeld wordt de inzet van de organisatie Vluchtelingenwerk en zijn vele vrijwilligers. Uit de periode dat ik vrijwilliger was bij Vluchtelingenwerk (2008-2012) herinner ik me zeer uiteenlopende praktische zaken waar een nieuwkomer tegenaan loopt: Waar kom ik te wonen? Hoe stoffeer ik mijn huis? Wat voor openbaar vervoer is er? Verder uiteraard de ‘gebruikelijke’ administratieve rompslomp: inschrijving bij de gemeente en woningstichting, aanvragen van een uitkering (je moet wel, want je mag nog niet eens werken!) en toeslagen. Hoe vind ik een dokter, tandarts? Wat zijn de eisen van het inburgeringsexamen? In de nog steeds geldende Wet Inburgering 2013 wordt „de eigen verantwoordelijkheid van inburgeraars” nog sterker benadrukt. Hoe kan een minister of beleidsmaker denken dat een nieuwkomer zaken als bovengenoemde zelf kan regelen? Zou die het zelf ook kunnen in een land waarvan je de taal niet spreekt, de regels en gewoontes niet kent? Dezelfde vraag overigens ook aan mensen die zo tegen asielzoekers zijn. Enige hulp bij praktische zaken en in het wisselende moeras van wetjes, beleidslijnen en regels is dan wel prettig. Naast de vrijwilligers van de kerk hadden die van Vluchtelingenwerk op zijn minst ook vermeld mogen worden.

Grondwet

Zie Supreme Court

Hulde aan Nik de Boer voor zijn doordachte artikel (De Grondwet, te belangrijk om aan rechter over te laten, 4/7). Inderdaad moeten rechters niet het laatste woord hebben over de betekenis van bepalingen in de grondwet. Denk aan het Supreme Court in de VS, dat het presteert om het de wetgever nog steeds onmogelijk te maken om op te treden tegen wapenbezit door burgers. En dit op grond van een zeer aanvechtbare uitleg van een bepaling van de Amerikaanse grondwet, nota bene een tekst daterend uit 1791. Daarover moeten wetgevers beslissen, niet rechters.


emeritus hoogleraar staatsrecht

Lelystad

Geen tegenslag

Ik maak bezwaar tegen de kop Nieuwe tegenslag voor Lelystad (4/7), over het verbod van de Europese Commissie op gedwongen vliegen vanaf Lelystad. Dit verbod is pech voor de apostelen van het luchtvaartwezen, verspreiders van ongerief die met hun nachtvluchten de mensen uit de slaap houden. Als een onstuitbare kerosinevlek breidt de branche zich uit over Nederland. Voor Lelystad en zijn burgers is het verbod van de Commissie juist een meevaller. Het bewonersprotest is in ieders belang; ‘omwonenden’ zijn we morgen allemaal.

NAVO-top

Dineren in Helsinki

De leiders van de NAVO-landen zijn weer bijeen in Brussel. Belangrijkste agendapunt: een hogere bijdrage van de Europese leden in de komende jaren, zoals reeds beloofd. Die kostenstijging is niet zozeer nodig voor nieuwe vredesmissies, maar vooral om de verlengde wapenstok richting Rusland te bekostigen. De grootste vrees is dat Rusland de Baltische staten zou annexeren. Maar ook bij de huidige krachtsverhouding is het uitgesloten dat het Kremlin een militaire confrontatatie met de NAVO zou willen riskeren. Het wil juist de handelsbetrekkingen verbeteren en de sancties laten verdwijnen. De beste investering op korte termijn lijkt te zijn een kostbaar diner van Trump en Poetin, met uitgebreide nabespreking. Dat gaat gebeuren op 16 juli. Diner in Helsinki zou een historische mijlpaal kunnen worden!

Correcties / Aanvullingen

Porta Mosana

In Examens van dertig leerlingen op twintig vmbo’s moeten over (30/6) staat dat de eindexamens van 354 leerlingen van het Maastrichtse Porta Mosana vmbo ongeldig zijn verklaard. Dit is onjuist. Porta Mosana was een van de drie vmbo’s die in een nieuw Maastrichts vmbo zijn opgegaan.