Asielverzoek Afghaanse gezinnen niet langer geweigerd

Asielverzoeken worden in behandeling genomen omdat het “niet redelijk” is om aan te nemen dat gezinnen zich in een veiliger deel kunnen vestigen.

Staatssecretaris Mark Harbers past de asielprocedure voor Afghanistan deels aan. Gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd omdat zij zich in een ander deel van Afghanistan zouden kunnen vestigen.
Staatssecretaris Mark Harbers past de asielprocedure voor Afghanistan deels aan. Gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd omdat zij zich in een ander deel van Afghanistan zouden kunnen vestigen. Foto: Remko de Waal/ANP

Asielverzoeken van Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd omdat zij zich in een ander deel van Afghanistan zouden kunnen vestigen. Dat schrijft staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De asielverzoeken van Afghaanse gezinnen werden tot nu toe geweigerd omdat ze zich in een veiliger deel van het land konden vestigen, zoals Kabul. Maar volgens de staatssecretaris “geldt dit niet voor iedereen”. “Ook voor gezinnen met minderjarige kinderen ligt dit nu niet voor de hand,” aldus de staatssecretaris. Hij noemt de veiligheidssituatie “in veel opzichten complex en diffuus”.

Lees meer over de uitspraak van de Raad van State: Uitzetten Afghaanse asielzoekers gaat door

Kwetsbare groepen

Verder blijft het asielbeleid voor Afghanistan in stand. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de veiligheidssituatie “onverminderd zorgwekkend” maar loopt niet iedereen die terugkeert “alleen door zijn aanwezigheid” een reëel risico. Bepaalde groepen zoals etnische minderheden, LHBTI’s, bekeerlingen en afvalligen, journalisten en mensen die werken bij een ngo, zijn wel aangemerkt als “risicogroep”.

De Raad van State oordeelde in maart dat Afghanistan veilig genoeg is om asielzoekers naar uit te zetten. De veiligheidssituatie was “zorgelijk”, maar niet “uitzonderlijk”. Twee Afghaanse mannen hadden de zaak aangespannen omdat ze stelden dat hun asielaanvraag onterecht was afgewezen. De Raad van State stelde de mannen in het ongelijk. Vorig jaar werden 850 Afghanen uitgezet.

In Afghanistan vinden met regelmaat aanslagen plaats. Volgens de staatssecretaris zijn er “door het hele land gevechten tussen de regeringstroepen en verschillende strijdende partijen, waaronder de Taliban en Islamitische Staat”. Zo kwamen in januari nog bijna honderd mensen om het leven bij een zelfmoordaanslag in Kabul. Bij een zelfmoordaanslag in maart kwamen zeker 29 mensen om het leven.

Lees meer over het toenemende geweld in Afghanistan: Zware aanslagen Afghanistan volgen elkaar steeds sneller op