Zorginstellingen vrijgesproken van pgb-fraude

Het OM had tegen zes bestuurders van zorgstichtingen in Twente en Katwijk celstraffen geëist tot dertig maanden. De rechtbank noemt het ingediende bewijs “onvolledig”.

Foto Roos Koole/ANP

Drie zorginstellingen uit Twente en Katwijk en hun bestuurders zijn dinsdagmiddag door de rechtbank in Almelo vrijgesproken van fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). Het Openbaar Ministerie had tegen zes bestuurders van de zorgstichtingen celstraffen geëist tot dertig maanden. Een bestuurder hing een taakstraf boven het hoofd. Het OM is in hoger beroep gegaan.

Bestuurders en medewerkers van de drie zorginstellingen fraudeerden volgens het OM sinds 2009 met pgb’s. De instellingen – Stichting Pastoraal Centrum Saron (Beuningen), Stichting In het Zadel (Enschede) en Stichting Zout (Katwijk) – verstuurden facturen voor zorg die niet verleend was en declareerden zorg die niet onder een pgb viel, aldus het OM.

De rechtbank constateerde dat het aantal gefactureerde uren inderdaad niet altijd overeenkwam met de daadwerkelijk geleverde zorg. Maar de instellingen gedroegen zich daarin niet anders dan andere zorgbedrijven in dezelfde periode en er was geen sprake van opzettelijke misleiding, aldus de rechtbank. “In deze zaak blijkt dat de papieren werkelijkheid niet altijd op de dagelijkse situatie in de zorg past”, schrijft de rechtbank in de toelichting op het vonnis.

De rechtbank schaart zich hiermee achter de advocaten van de zorginstellingen. Volgens hen was er sprake van een gedoogconstructie die al jaren courant is in de zorg.

‘Dossier onvolledig’

Het OM eiste 2,7 miljoen euro terug van de vier miljoen die de instellingen via criminele wijze zouden hebben verdiend, naast een schadevergoeding van 525.000 euro. Ook was er een beroepsverbod van vijf jaar geëist tegen de zeven verdachten. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de instellingen en diens bestuurders zich gedragen als een criminele organisatie, om zo het maximale uit de persoonsgebonden budgetten te halen. Met een persoonsgebonden budgetten kunnen mensen met een beperking zelf zorg inkopen.

De rechtbank noemt het ingediende bewijs van het OM “onvolledig”. “De rechtbank is van oordeel dat het (niet) handelen van het OM zich niet verhoudt met zijn taak van de objectieve waarheidsvinding. [...] Van het Openbaar Ministerie mag worden verwacht dat het een zo volledig mogelijk dossier presenteert met betrekking tot alle specifieke zaken. Het op meer fronten achterwege laten van nader onderzoek is onbegrijpelijk en verwijtbaar.”