Insecteneters

Jaarlijks verdwijnt 500 miljoen ton aan insecten in de snavels van vogels

Vogels hebben relatief veel energie nodig: meer dan spinnen. Wereldwijd verbruiken ze net zoveel energie per jaar als de stad New York.

Foto iStock

Een gedachte-experiment: stel dat er geen zwaluwen waren. Dan zou de lucht zwart zien van de insecten, want een zwaluw eet duizenden insecten per dag. Hoe zit dat eigenlijk op wereldschaal? Hoeveel insecten eten alle vogels bij elkaar? Drie biologen uit Zwitserland, Turkije en de VS rekenden het uit: de ruim 10.000 vogelsoorten op aarde eten samen jaarlijks 400 tot 500 miljoen ton insecten. De energie die de vogels daaruit halen, komt overeen met het energieverbruik van een stad als New York. Dat schreven de onderzoekers maandag in het bladThe Science of Nature.

Is dat nu veel of weinig? Het is relatief veel, vinden de biologen. Alle vogels wegen samen bij elkaar maar 3 miljoen ton: veel minder dan bijvoorbeeld spinnen (25 miljoen ton) of mieren (280 miljoen ton). De spinnen, met hun ruim acht keer zoveel biomassa, eten ongeveer evenveel insecten als de vogels (400 tot 800 miljoen ton), zo berekenden deze auteurs al eerder.

Vogels halen evenveel energie uit insecten als de stad New York verbruikt

Met andere woorden, de vogels hebben relatief veel voedsel nodig. Ze zetten een veel kleiner deel van hun voedsel om in eigen biomassa. De meeste energie verbranden ze: bijvoorbeeld om zichzelf warm te houden en om te vliegen.

De biologen keken naar pure insecteneters, maar ook naar soorten zoals lijsters die ook ander voedsel eten. In hun artikel beschrijven ze in groot detail hoe ze voor ieder bioom op aarde (bijvoorbeeld woestijn, savanne, regenwoud, toendra) uitrekenden hoeveel insecten er jaarlijks in vogelkelen verdwijnen. Ze gebruikten daarbij 103 bestaande studies naar het dieet van diverse vogelsoorten. Waar gegevens ontbraken, vulden ze die zelf aan met modellen op basis van het energiegebruik per vogel en de dichtheid aan verschillende vogelsoorten.

De biologen benadrukken dat vogels veel schade aan ecosystemen voorkomen. Ze eten immers insecten die zelf vooral planten eten. Het voordeel voor mensen ligt niet zozeer in boerenland: slechts zo’n 7 procent van het insectendieet komt daarvandaan. De winst zit hem vooral in de bossen. Spechten eten bijvoorbeeld veel schadelijke keverlarven, zangvogels eten veel rupsen.

Opvallend genoeg schrijven de biologen niet over de recente achteruitgang van veel insectensoorten en het effect daarvan op vogels.