FNV schrapt banen na financiële tekorten

Vakbond

Bij vakbond FNV verdwijnen de komende tijd tientallen banen als gevolg van financiële tekorten. Een woordvoerder spreekt van „een substantiële banenreductie” en stelt dat het om 80 tot 120 arbeidsplekken gaat. In het najaar moet duidelijkheid volgen over het exacte aantal.

De reden dat de vakbond kampt met financiële tekorten is dat er per saldo minder leden bijkomen dan vertrekken en dat scheelt contributie-inkomsten. De afgelopen zeven jaar daalde het ledenaantal met 100.000 mensen, onder meer door vergrijzing en overlijden.

Er sloten zich ook nieuwe vakbondsleden aan, „momenteel tussen de 3.500 en 5.000 per maand”, aldus de woordvoerder, maar de aanwas was minder groot dan er leden vertrokken. Er zijn ruim een miljoen mensen lid van de FNV.

De verwachting is dat de vergrijzing de komende jaren voor een nog verder teruglopend ledenaantal zal zorgen. Nu nog is 40 procent van de vakbondsleden ouder dan 60 jaar, de komende tien jaar loopt dat op tot 60 procent. In een intern rapport, dat het AD inzag, staat te lezen dat het financiële tekort daardoor in 2021 24 miljoen euro kan bedragen. Een woordvoerder van de vakbond bevestigt dat getal. „Maar om te voorkomen dat het zover komt, grijpen we dus in.” Afgelopen jaar werd nog wel quitte gespeeld, maar in 2015 werd er bijvoorbeeld 3 miljoen euro verlies geleden.

Gedwongen ontslagen zijn volgens de vakbond uitgesloten. Banen moeten via natuurlijk verloop verdwijnen en ook worden medewerkers naar ander werk begeleid. Bij de FNV werken momenteel 1.700 mensen.