‘Bestrijding Aziatische bosmug in Flevopolder zinloos’

De kosten van het bestrijden van de Aziatische bosmug wegen niet meer op tegen de risico’s, oordelen RIVM en NVWA. Althans: in de Flevopolder, waar de mug inmiddels te veel voorkomt om nog effectief bestreden te kunnen worden.

Foto Wikipedia.

Jarenlange pogingen om de Aziatische bosmug (Aedes japonicus) bij Lelystad in toom te houden, hebben de opmars van het dier niet gestopt. Het RIVM en de Nederlandse Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) concluderen op dinsdag dat de mug inmmiddels zo wijd verspreid is in de Flevopolder “dat bestrijding niet langer effectief is”.

De Aziatische bosmug kan in theorie besmettelijke ziektes overdragen, maar uit een analyse van het RIVM blijkt dat het risico voor overdracht van ziekten door de Aziatische bosmug in Nederland erg klein is. Mede op basis daarvan concluderen de instanties nu dat de kosten van de bestrijding niet meer in verhouding staan tot het effect.

Het blijft volgens RIVM en NVWA wel zinnig om de bosmug buiten de Flevopolder te bestrijden, omdat de mug zich daar nog niet zo wijd verspreid heeft. Ook heeft dit advies over de Aziatische bosmug in de Flevopolder geen gevolgen voor de bestrijding van invasieve exotische muggen in Nederland, zoals de tijgermug en de gelekoortsmug. Die zullen nog steeds bestreden worden.

Lees ook: NRC checkt: ‘Het is niet de vraag óf, maar wanneer de tijgermug zich in Nederland vestigt’

De overheid maakt zich zorgen over de aanwezigheid van invasieve exotische muggen, omdat die mogelijk ziekten zoals knokkelkoorts kunnen verspreiden. De bosmug werd voor het eerst gesignaleerd in Lelystad in 2012. Het RIVM adviseerde toen om de mug met bestrijdingsmaatregelen in toom te houden. Maatregelen om de mug volledig uit te roeien zouden te zwaar zijn.

Volgens onderzoek van het RIVM is wel bewezen dat de mug in het laboratorium ziekten kan overdragen. De kans dat de exoot dat buiten het lab lukt, is echter bijzonder klein. Sowieso komen ziekten die veroorzaakt zijn door muggen op dit moment niet in Nederland voor, aldus het RIVM.