Kanker veroorzaakt een derde van de sterfgevallen in Nederland

Bij zowel mannen als vrouwen is kanker doodsoorzaak nummer één in ons land. Wel zijn er duidelijke verschillen bij leeftijdsgroepen.

Foto iStock

Kanker was ook in het afgelopen jaar doodsoorzaak nummer één in Nederland. Van de ruim 150.000 sterfgevallen overleden vorig jaar 47 duizend mensen aan een vorm van kanker, wat neerkomt op 31 procent. Ook hart- en vaatziekten (circa 25 procent) zijn relatief veel voorkomende doodsoorzaken in ons land. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In 2017 stierven mannen vaker dan vrouwen aan kanker, in respectievelijk 35 en 27 procent van de sterfgevallen. Een jaar eerder stierven er voor het eerst meer vrouwen aan kanker dan aan hart- en vaatziekten, met name door long- en borstkanker. Bij mannen is dit al meer dan tien jaar het geval.

Verschillen per leeftijd

Per leeftijdsgroep zijn er in 2017 opnieuw duidelijke verschillen zichtbaar. Waar ouderen in 2017 vooral overleden aan hart- en vaatziekten (30 procent), was bij volwassenen in de leeftijd van 30 tot 80 jaar kanker het vaakst de doodsoorzaak. Jongeren van 15 tot 30 jaar stierven het vaakst (53 procent) aan een niet-natuurlijke dood, zoals ongevallen of zelfdoding.

Kinderen van 1 tot 15 jaar overleden het vaakst aan kanker of een niet-natuurlijke dood, kinderen tot 1 jaar aan infecties en longproblemen in de periode rondom de geboorte.

Dementie komt het vaakst voor

Het CBS verdeelt de lijst doodsoorzaken dit jaar anders dan voorheen. Een jaar geleden publiceerde het een meer uitgebreide lijst van aandoeningen, waarin onder meer verschillende vormen van kanker werden uitgesplitst. Daaruit bleek dat dementie als aandoening vaker voorkomt dan de verschillende vormen van kanker.

Dat beeld is het afgelopen jaar niet veranderd. “De volgorde in doodsoorzaken is al jaren stabiel”, zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag tegen NRC. “In de meer uitgebreide lijst van aandoeningen zien we dat dementie het vaakst voorkomt.” In de nieuwe verdeling valt dementie in de categorie psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel.