Brieven

Brieven

Bezuinigingen NPO (2)

Visie gevraagd

Er valt nog heel veel te verbeteren en te bezuinigen op de publieke omroep. Om te beginnen het nieuws. Vanaf 06.30 in de morgen tot en met Nieuwsuur om 22.00 uur zijn de nieuwsbulletins vrijwel hetzelfde. Met zo’n grote nieuwsredactie en zo’n grote wereld moet dit beter kunnen. Zie bijvoorbeeld de VRT. Een overkill aan sport (soms wel op alle drie kanalen tegelijk) is verspilling van gemeenschapsgeld. Commerciële omroepen zullen veel van die uitzendingen graag overnemen. Dat is goed, want betaalde sport is de facto entertainment en dus niet van levensbelang voor een publieke omroep. Van buitenaf bezien kunnen er wat ‘managementlagen’ verdwijnen. Die leveren primair ergernis in plaats van kwaliteit op. En waar de publieke omroep sterk in is: documentaires, daar moet men van afblijven. Sterker nog: de makers moeten meer vrijheid en invloed krijgen in plaats van de boodschap dat zij bij achterblijvende reclame-inkomsten moeten verdwijnen.

Aardbevingen Groningen

Rentmeesterschap

Het CDA gebruikt graag het begrip rentmeesterschap om te duiden waar de partij in essentie voor staat. Vanuit de christelijke ethiek wordt met het begrip bedoeld ons omgaan met ons bezit en met het geschapene. Uitgangspunt is dat God de eigenaar van alles is en dat hij zijn schepping aan de mens in beheer heeft toevertrouwd. Dat houdt in dat het gebruik door de mens overeenkomstig Gods wil moet zijn, in dienst van God en tot welzijn van de naasten, in het bijzonder de behoeftigen. Dat in de praktijk brengen is eigenlijk de opgave van iedere partij die zich zelfbenoemd als christelijk presenteert. Dus naast het CDA ook zeker de ChristenUnie. De situatie in Loppersum, de aardbevingshoofdstad van Groningen, wijkt daar de laatste tijd nogal van af. De burgemeester van Loppersum (na het besluit van Wiebes om het aantal aan te pakken huizen aanzienlijk te verlagen): „Je wilt niet weten wat ik nu langskrijg: huilende mensen, boze mensen. Hoe dom kun je zijn om die gevoelens niet mee te nemen in de afweging?” (‘Die boeven hebben er gewoon maximaal gas uit gehaald’, 29/6). Hij ziet ook wat dit met partijgenoot Agnes Mulder en Carla Dik-Faber van de ChristenUnie doet. Ze moeten zwijgen. De burgemeester: „Volgens mij is dat een drama voor die dames.” En dat alles omdat Buma en Segers het rentmeesterschap tijdelijk buiten werking hebben gesteld om het voortbestaan van Rutte III niet in gevaar te brengen. En dat net nu het voor duizenden Groningers na jaren ellende er juist toe deed, het verschil had kunnen maken.

Zeesluis

Doorstromingsprofiel

In zijn brief Let op de Velserstunnel (6/7) vraagt André Mulder waarom de zeesluis in IJmuiden dieper moet worden dan het Noordzeekanaal bij de Velsertunnel. Dit heeft te maken met het doorstromingsprofiel. Wanneer een zeeschip de sluis invaart met slechts weinig ruimte aan de zijkanten moet het overtollige water onder het schip door wegstromen. Boven de Velsertunnel is het kanaal veel breder waardoor het water gemakkelijk langs de zijkanten wegstroomt. Hier is dan geen extra diepgang nodig.

Koffie

Stadse fratsen

Het artikel over de geschiedenis van koffie (Een echte Turk drinkt zijn koffie zwart, 3/7) begint met een citaat, een Berbers gezegde, van Mohammed Benzakour: „Koffie moet zwart zijn als de nacht, zoet als perzik, verzengend als de vrouw.” De Italiaanse pendant is: „Zwart als de nacht, heet als de hel, zoet als de liefde.” Als deze oer-koffiedrinkers het erover eens zijn dat koffie zoet hoort te zijn, dan blijkt het feit dat vrouwen die bij ons over de vloer komen geen zoet in koffie (of thee) willen, niet te behoren tot het genre natuurwetten, maar tot dat van stadse fratsen.

Het stuk eindigt met een componist, geboren na het overlijden van Bach. Ik hoop toch van harte dat de aantrekkelijke Liesgen Schlendrian uit Bachs koffiecantate (in Schweigt stille, plaudert nicht) niet overgeslagen wordt.