Advies na belevingsvlucht: stel opening Lelystad Airport verder uit

Lelystad Airport Opening van Lelystad Airport met lage vliegroutes is „niet acceptabel”, oordeelt een adviesgroep. De milieueffectrapportage bevat mogelijk weer fouten.

Erik Roelofsen van de Stichting Geluidshinder bij een meetpunt in Nijbroek op de dag van de belevingsvlucht.
Erik Roelofsen van de Stichting Geluidshinder bij een meetpunt in Nijbroek op de dag van de belevingsvlucht. Foto Robin van Lonkhuijsen /ANP

Lelystad Airport kan pas worden geopend voor commerciële vluchten nadat het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld en lage vliegroutes boven de Veluwe en Noordoost-Nederland niet langer nodig zijn. Nader onderzoek naar de geluidsbelasting van overvliegende vliegtuigen in de milieueffectrapportage (MER) voor Lelystad Airport is noodzakelijk.

Dat zijn aanbevelingen van de ‘regiegroep’ ingesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, naar aanleiding van de testvlucht op 30 mei jongstleden. De regiegroep bestond uit veertien bewoners en deskundigen, voorzitter was oud-topambtenaar Hans van der Vlist. De ‘belevingsvlucht’ was bedoeld om bewoners onder de vliegroutes voor Lelystad een indruk te geven van het geluid van overvliegende vliegtuigen. In Oost-Nederland is veel verzet tegen de lage vliegroutes, nodig om onder Schiphol-verkeer te blijven.

Lees ook: ‘Belevingsvlucht’ laat horen hoe Lelystad Airport in 2020 klinkt

Na diverse evaluaties van de belevingsvlucht van actiegroepen is er nu de officiële evaluatie. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) heeft het rapport van de regiegroep, met daarbij rapportages over de geluidsmetingen en een internetpeiling, maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Twijfels over MER

De regiegroep concludeert dat de waargenomen geluidsniveaus tijdens de vlucht hoger liggen dan de maximale niveaus in de MER. Bij een vliegtuig op 1.800 meter hoogte is de geluidsbelasting circa 58 dB, bij 2.700 meter 55 dB. Bij klimmen van 1.800 naar 2.700 meter was de piek 68 dB. Die belasting is 3 dB, en op sommige plaatsen 8 dB, hoger dan in de MER. Uit het rapport: „Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van het MER.”

In een eerste reactie meldt minister Van Nieuwenhuizen dat zij deskundigen zal vragen naar een verklaring voor het verschil tussen de metingen van de belevingsvlucht en de berekeningen voor de piekbelasting in de MER. Later deze zomer komt ze met een inhoudelijke reactie.

De geluidsbelasting tijdens de testvlucht lag 3 dB hoger dan die in de MER

Eerder zorgden fouten in de MER, en andere tegenslagen, al voor vertraging bij de uitbreiding van Lelystad Airport. De opening is nu gepland voor voorjaar 2020. Uitstel tot na herziening van het luchtruim betekent opening in 2023. Schiphol kan pas vanaf 2021 weer groeien. Afspraken hierover zijn nog niet gemaakt.

Naast de geluidsmetingen was er tijdens en na de vlucht een internetpeiling, uitgevoerd door bureau Motivaction. Van de 6.303 deelnemers waren zes op de tien reacties negatief. Opvallend is dat 213 respondenten de vragenlijst al hadden ingevuld voordat het vliegtuig – met forse vertraging door een software-probleem – was vertrokken. Hun reacties zijn genegeerd. Motivaction schrijft in een noot: „Het is dan ook niet mogelijk om het sentiment rondom Lelystad Airport te scheiden van puur de beoordeling van de belevingsvlucht.”

Lees ook de column van Japke-d. Bouma over het woord 'belevingsvlucht': Wat een gemiste kans, die ‘belevingsvlucht’