Ministerie: miljoenen om stankoverlast tegen te gaan

Het ministerie van Landbouw wil varkenshouders die willen stoppen financieel ondersteunen. Ook investeert het ministerie in het verduurzamen van stallen.

Het ministerie van Landbouw trekt 200 miljoen euro uit om stankoverlast van boerenbedrijven tegen te gaan.
Het ministerie van Landbouw trekt 200 miljoen euro uit om stankoverlast van boerenbedrijven tegen te gaan. Foto Sander Koning/ANP

Het ministerie van Landbouw trekt 200 miljoen euro uit om de stankoverlast in gebieden met veel vee tegen te gaan. Dat maakt het ministerie zaterdag bekend. Het geld is bedoeld om varkenshouders die willen stoppen met hun bedrijf financieel te ondersteunen en het verduurzamen van stallen te bevorderen.

Volgens minister Carola Schouten (CU) kampen gebieden met veel boerenbedrijven met twee problemen. Er is stankoverlast vanwege de vele bedrijven en veel varkensboeren zitten “klem met hun bedrijf”. De minister schrijft: “We ondersteunen varkensbedrijven die willen stoppen, we stimuleren innovaties en investeringen in nieuwe stalsystemen die de uitstoot van stoffen zoals methaan, fijnstof en ammoniak voorkomen.”

Stallen

De varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf worden geholpen met de sloop of renovatie van hun stallen. Het ministerie wil voorkomen dat die leeg komen te staan. “Verrommeling van het platteland moet worden voorkomen,” schrijft het ministerie. Ook worden de varkenshouders geholpen in hun zoektocht naar nieuw werk.

Ook investeert het ministerie in “de stal van de toekomst” om stank tegen te gaan. In deze stallen moet de uitstoot van de schadelijke stoffen en de geuroverlast worden verminderd. Er komt geld voor stallen in de varkenshouderij, pluimveehouderij en melkgeitenhouderij. In november trok de provincie Brabant ook al 75 miljoen euro uit om boerenbedrijven te ondersteunen die als gevolg van nieuwe milieuregels moeten stoppen. Veestallen moeten vanaf 2022 de uitstoot van ammoniak, fijnstof en stank verminderen.