Rechtbank: verengelsen universiteiten mag

De Vereniging Beter Onderwijs Nederland spande een kort geding aan om universiteiten te verbieden Nederlandstalige opleidingen te vervangen door Engelstalige.

De rechtbank van Utrecht in februari 2018.
De rechtbank van Utrecht in februari 2018. Foto /ANP

De universiteiten van Maastricht en Twente hoeven niet te stoppen met het verengelsen van hun curricula. Dat heeft de rechtbank van Utrecht vrijdag bepaald.

Lees ook: ‘Naar de rechter om colleges in het Nederlands af te dwingen’.

De Vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) had een kort geding aangespannen tegen de universiteiten om deze te verbieden Nederlandstalige opleidingen te vervangen door Engelstalige. Ook eiste BON dat de universiteiten een jaar lang “geen verdere verengelsing in beleid en bestuur” zouden ondernemen.

Groot onderzoek onderwijsinspectie

Volgens BON lijden studenten schade door deze verengelsing. De stichting beriep zich op een artikel in de Wet op hoger onderwijs dat stelt dat onderwijs en de examens in het Nederlands moeten plaatsvinden. Desondanks oordeelde de rechter dat binnen het kort geding niet genoeg aannemelijk is gemaakt dat de universiteiten zich niet aan de wet houden.

Hoewel het binnen de zaak van BON niet is bewezen dat de wet wordt overtreden, sluit de rechter niet uit dat overtredingen toch plaatsvinden. De rechter vermeldt in het vonnis het onderzoek dat de onderwijsinspectie op dit moment uitvoert naar de gedragscodes en het taalbeleid van alle Nederlandse universiteiten en hogescholen. Daaruit zal blijken of de universiteiten inderdaad buiten hun boekje gaan. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2018 verwacht.

Beide partijen tevreden

Gevraagd om een reactie zegt Felix Huygen van BON tevreden te zijn met de uitspraak. “We vinden het een hele mooie uitspraak”, zegt Huygen. “De rechter heeft de aandacht gevestigd op de gedragscodes. Dus als men wil afwijken van Nederlands als institutietaal, dan moet je de noodzaak daartoe opnemen in de gedragscode.”

De universiteiten stelden in hun verweer dat de claim niet ontvankelijk verklaard moest worden. Zij stelden onder andere dat de statutaire doelstellingen van de BON over goed onderwijs te “vaag” zijn, en dat zij geen belang in de zaak hadden. De rechtbank ging hier niet in mee, BONs aandeel in de zaak is legitiem. Ook daarover zegt Huygen blij te zijn.

Een woordvoerder van Universiteit Maastricht (UM) zegt tegen NRC “natuurlijk verheugd” te zijn dat de vordering is afgewezen. “We zien het onderzoek [van de onderwijsinspectie, red.] met vertrouwen tegemoet. Uit dit vonnis blijkt dat wij de zaken op orde hebben.”

Over Engelstalig onderwijs voegt de woordvoerder toe dat Maastricht een internationale universiteit is. “Studenten die hier komen kiezen hier bewust voor. Zij ambiëren een internationale functie of de mogelijkheid daartoe.”