Oud-politici vinden steeds moeilijker nieuw werk

Al jaren blijkt het voor oud-politici lastig om na hun carrière aan het Binnenhof weer aan een baan te komen. Sinds 2010 zet het kabinet in op het aanscherpen van de uitstroomregelingen.

Foto Remko de Waal/ANP

Oud-politici vinden steeds moeilijker nieuw werk. Dat blijkt uit een evaluatierapport dat vrijdag werd gepresenteerd aan de ministerraad. Maar 10 procent van de politici en bewindslieden die in 2016 uitstroomden, slaagden er binnen een jaar in om nieuw werk te vinden. Dat percentage lag in zes jaar tijd nog niet eerder zo laag.

Wel maakten dat jaar relatief weinig bewindslieden (39) gebruik van de uitstapregeling, een jaar eerder was dat 94. 21 procent was het jaar daarna alweer aan het werk. Oud-ministers en staatssecretarissen vinden over het algemeen makkelijker een baan dan oud-Kamerleden.

De uitstroom werd zes jaar bijgehouden door onderzoeksbureau Regioplan, dat in augustus vorig jaar begon met evalueren. Al jaren blijkt het voor oud-politici lastig om na hun carrière aan het Binnenhof weer aan een baan te komen.

Meer loopbaanbegeleiding

Uit de resultaten van het interne evaluatierapport, vrijdag voorgelegd aan de ministerraad, blijkt dat op het gebied van re-integratie verbetering nodig is. Om oud-politici weer sneller aan het werk te krijgen, moeten zij meer loopbaanbegeleiding krijgen. Dat houdt in dat al tijdens de politieke loopbaan met politici en bestuurders gekeken moet worden naar wat zij ná hun politieke carrière gaan doen.

Nu wordt dat vaak pas na het beëindigen van de politieke loopbaan gedaan, waardoor ze langer afhankelijk blijven van wachtgeld. Bij de nieuwe vorm van loopbaanoriëntatie ligt de focus op interesse en waar iemand goed in is. Ook komt er een extern adviescollege dat oud-ministers, Kamerleden en lokale bestuurders over arbeidsvoorwaarden adviseert.

Sollicitatieplicht

Vanaf 2010 werden de uitstapregelingen voor oud-politici stapsgewijs aangescherpt. Zo werd onder meer besloten dat voor oud-bewindslieden sollicitatieplicht geldt. In 2012 werd bovendien de maximumduur van de regeling verkort naar de ‘gewone’ werkloosheidsuitkering: drie jaar en twee maanden. Ook het wachtgeld werd fors afgebouwd.

Voormalige politici ontvangen na hun ontslag of aftreden een toelage die hun inkomen tijdelijk aanvult tot het bedrag dat ze als politicus verdienden. Oud-Tweede Kamerleden, staatssecretarissen en ministers streken in 2013 in gezamenlijk nog ruim vijf miljoen euro op aan wachtgeld. In 2015 was dat nog maar 2,3 miljoen.

Lees ook: Fred Teeven zit nu ‘op de bus’

Van staatssecretaris naar buschaffeur

Een van de opmerkelijkste recente overstappen was die van oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD, Veiligheid en Justitie). Eind 2017 maakte hij bekend dat hij voortaan verder zou gaan als buschauffeur. Oud-Kamerlid voor de PvdA Lutz Jacobi werd na haar vertrek uit Den Haag interim-directeur van een bedrijf in de ongediertebestrijding.