Bestuurder Postema dendert altijd door

André Postema, vmbo-bestuurder Politici willen van hem af na het vmbo-debacle. Maar de „betrokken” André Postema bijt van zich af.

Postema is een typische senator (PvdA): onzichtbaar voor de buitenwereld, maar actief in talloze besturen.
Postema is een typische senator (PvdA): onzichtbaar voor de buitenwereld, maar actief in talloze besturen. Foto Roger Dohmen

Bij een wandeling rond de hoge Duivelsgrot op de Maastrichtse Pietersberg zag Ad van Iterson, socioloog bij de Universiteit van Maastricht, hem voor het eerst: een lange man met stevige kaak kwam puffend en hijgend om de hoek rennen. André Postema mompelde een groet en denderde door. Een marathonloper, zo kent vriend en PvdA-partijgenoot Jo Ritzen hem ook: „Op een goed moment ben ik 100 meter met hem meegelopen en ik was meteen bekaf. Maar hij hield het ruim 42 kilometer vol’’, zegt de voormalige minister van onderwijs en ex-voorzitter van de universiteit van Maastricht bewonderend.

Postema dendert ook door als voorzitter van het college van bestuur van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, nadat de Inspectie van het Onderwijs eindexamens van 354 leerlingen van een daaronder vallend vmbo ongeldig had verklaard. Heel politiek Den Haag eist dat hij aftreedt. Maar in plaats van op te stappen, beschuldigde hij de Inspectie van het Onderwijs, die ten onrechte alle eindexamens ongeldig zou hebben verklaard.

Lees ook: Iedereen wilde dat de inspectie zich terugtrok.

In bestuurlijk Maastricht krijgt hij meer steun dan in Den Haag. De Maastrichtse wethouder Bert Jongen (D66) acht hem verantwoordelijk voor het debacle, maar vindt dat hij de kans moet krijgen om te redden wat er te redden valt. „Afgelopen twee weken heb ik intensief met hem samengewerkt. Achter de koele façade zit een zeer betrokken bestuurder. Hij wil het naar eer en geweten rechttrekken en dat waardeer ik”, zegt hij. De ongeldigverklaring kwam ook voor Jongen als een „donderslag bij heldere hemel”. Postema had juist met zoveel mogelijk ouders en leraren gesproken om draagvlak te krijgen voor een nieuw masterplan. Maar de klachten over vmbo-schoolexamens had hij gemist.

Afstandelijk en efficiënt

Postema is een typische senator (PvdA): onzichtbaar voor de buitenwereld, maar actief in talloze besturen. Dat levert geworstel op voor de PvdA, die van het imago van kreukbare machtspartij af wil.

De in Groningen geboren Postema kwam altijd snel bovendrijven. Volgens Ritzen is hij afstandelijk en komt hij meteen tot de essentie. Hij deelt zijn tijd efficiënt in. Dat moet ook wel met zijn vele bijbanen: voorzitter van de senaatsfractie, voorzitter van het Beneluxparlement en lid van het algemeen bestuur van de Limburgse Werkgevers Vereniging. Tot begin dit jaar was hij nog voorzitter van de raad van commissarissen van de Chemelot Ventures BV. Op Chemelot heeft de Universiteit Maastricht een campus.

Voor kritiek op zijn hoge inkomen was hij ook ongevoelig toen hij 204.000 euro verdiende als vice-voorzitter van de Universiteit Maastricht, terwijl hij in 2009 kandidaat was voor de PvdA. Die had een erecode voor inkomens in publieke functies. Onderzoekers van de PvdA pleitten hem vrij omdat de inkomensdefinities onduidelijk waren.

Voor de Universiteit Maastricht hield hij zich vanaf 2005 bezig met de bedrijfsvoering. Tot dat jaar had hij als vice-president van Capgemini vijf jaar naar Utrecht gependeld. Voor zijn tweede termijn aan de universiteit aanving, vroeg hij een cursus van twee maanden aan voor global executive aan de Harvard Universiteit. 60.000 dollar. „Ik kom niet terug als messias'', waarschuwde hij.