Akkoord in coalitie

Ook SPD eens met Duitse aanpak asiel

Drie dagen nadat de Duitse regeringspartijen CDU en CSU hun felle conflict over het vluchtelingenbeleid met een compromis hebben bijgelegd, is ook met de derde coalitiepartner, de SPD, overeenstemming bereikt. Daarmee kan de rust in de coalitie weerkeren. Donderdagavond kwamen de fractieleiders van de drie partijen overeen dat de regering nog dit jaar met een nieuwe immigratiewet komt – een SPD-wens. Afhandeling van asielaanvragen zal versneld worden, en asielzoekers zullen in de omstreden ‘transitcentra’ aan de grens met Oostenrijk hooguit 48 uur worden vastgehouden. Daarna worden ze teruggestuurd of kunnen ze tijdelijk Duitsland in. (NRC)