Wegtransport

Truckerswet weggestemd door EU-parlement

Het EU- Parlement heeft maatregelen weggestemd die hadden moeten leiden tot betere arbeidsomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs. Het ging onder meer om voorstellen over de rij- en rusttijden van chauffeurs en regels over cabotage (binnenlandse ritten door een buitenlands bedrijf). Door de voorstellen – die vorig jaar door de Europese Commissie zijn voorgesteld – zouden chauffeurs uit bijvoorbeeld Polen na een internationale rit vijf opeenvolgende dagen binnenlandse ritten in een ander EU-land mogen rijden. Ze zouden daarbij het recht hebben op hetzelfde loon als lokale chauffeurs. (NRC)