In beeld

Zo ziet droogte in Nederland eruit

Zo droog als nu is het in Nederland niet vaak. Gras groeit nauwelijks, sloten vallen droog en de berm brandt. Dit blijft de komende tijd nog wel even zo. NRC wil de droogte verder in beeld brengen. Hoe ziet de droogte er bij u in de tuin, buurt of op het sportveld uit? Stuur ze naar droogte@nrc.nl! De beste foto’s publiceren we. De voorwaarden van het insturen van foto’s, vindt u hier.

‘Luchtverkenners’ helpen de brandweer in perioden van droogte om snel ter plaatse te zijn bij natuurbranden. Sinds afgelopen vrijdag vliegen er iedere dag vier Cessna’s over de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug om te zoeken naar bosbranden.
Foto: Joris van Gennip
Dat gebeurt ieder jaar zodra het risiconiveau – bepaald aan de hand van meetapparatuur in het gebied – stijgt naar fase twee (‘extra alert’).
Foto : Joris van Gennip
Dit jaar zijn de vliegtuigjes al 22 dagen opgestegen, terwijl het gemiddelde op jaarbasis 15 is.
Foto : Joris van Gennip
Een gebluste brand. Deze zomer behoort voorlopig tot de 5 procent droogste jaren, die eens in de twintig jaar voorkomen.
Foto: Merlin Daleman
Droogte langs de Lingedijk. In hele Nederland groeit het gras niet of nauwelijks meer, er zijn enkele bosbranden geweest en er wordt intensief gesurveilleerd.
Foto Eric Brinkhorst/ANP
Sproeien van land in Vlijmen. Enkele waterschappen vooral in het oosten en zuiden van Nederland hebben beregeningsverboden ingesteld; boeren mogen geen water onttrekken aan sloten en vaarten.
Foto: Merlin Daleman
Een bijna drooggevallen beek in Someren. Het KNMI verwacht de komende dagen geen neerslag. Als dat zo blijft, gaan waterschappen meer beregeningsverboden instellen, vooral in het oosten, zuiden en uiterste zuidwesten van Nederland, gebieden die niet vanuit grote rivieren met water kunnen worden gevoed.
Foto: Koen van Weel/ANP
Slakkenhuisjes in een drooggevallen sloot. Voor lager gelegen delen, zoals de polders en de Randstad, is het van groot belang dat het water in het IJsselmeer op peil blijft. Liever zelfs iets hoger, zodat er voldoende water is om het peil van de wateren, dat altijd kunstmatig hoog wordt gehouden, te kunnen blijven doorspoelen.
Foto: Koen van Weel/ANP
Afdrukken van watervogels in een drooggevallen sloot. Als het over twee weken nog altijd droog is, als er bovendien weinig neerslag is gevallen in het stroomgebied van Rijn en Maas, en als er werkelijk sprake is van een watertekort, dan treedt de zogenoemde verdringingsreeks in werking. Deze wettelijke afspraak bepaalt welke sectoren voorrang krijgen bij het verkrijgen van water.
Foto: Koen van Weel/ANP
Ook in de Oostvaardersplassen is het uitzonderlijk droog.
Foto: Olivier Middendorp
Anders dan in de rest van Europa gaat het beschikbare water in dat geval niet als eerste naar de drinkwatervoorziening, maar naar het op peil houden van water langs dijken en kades.
Foto Koen van Weel/ANP
Pas als de dijken en de natuur veilig zijn, is het de beurt aan de nutsvoorzieningen; energievoorziening en de drinkwatervoorziening.
Foto Jerry Lampen/ANP