Onderzoek CBS

Ruim 100.000 Nederlanders hebben ernstige vorm van overgewicht

Ruim 100.000 volwassen Nederlanders lijden aan morbide obesitas, een zeer ernstige vorm van overgewicht. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag hebben gepubliceerd.

Het gaat om 1 procent van alle twintigplussers in Nederland. Dat terwijl deze vorm van obesitas volgens het rapport veertig jaar geleden nog zelden voorkwam.

In de Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor maken het CBS en RIVM voor het eerst onderscheid tussen drie klassen van obesitas: een body mass index (BMI) van 30 tot 35, 35 tot 40 en 40 of hoger. De eerste klasse komt het meest voor, bij de laatste klasse is er sprake van morbide obesitas.

Sinds begin jaren 80 neemt het aantal volwassenen met overgewicht gestaag toe. In totaal had 14 procent van de 20-plussers in 2017 enige vorm van obesitas, ruim 2,5 keer meer dan begin jaren 80. Dat komt neer op ruim 1,8 miljoen Nederlanders boven de twintig.

Daar komt bij dat nog eens 36 procent van alle volwassenen kampt met matig overgewicht, oftewel een BMI van 25 tot 30. Alles bij elkaar genomen heeft de helft van alle volwassen Nederlanders overgewicht, terwijl dat begin jaren tachtig nog ongeveer één op de drie was. Vrouwen, blijkt uit het onderzoek, lijden vaker dan mannen aan obesitas.

Obesitas komt in Nederland minder voor dan in de meeste landen in de Europese Unie, meldt het CBS. Een kleine meerderheid (53 procent) van de volwassen Europeanen heeft overgewicht, blijkt uit de meest recente cijfers uit 2014. Gemiddeld had toen 36 procent van de 18-plussers matig overgewicht. 17 procent had obesitas.

In dat jaar had in Nederland 13 procent obesitas. Alleen in Italië en Roemenië was dit aandeel lager. In de landen rond Nederland komt obesitas het meest voor in het Verenigd Koninkrijk, gevolgd door Duitsland. (NRC)