OM luistert opnieuw journalist af

Kroongetuige Nabil B.

Het OM erkent dat het opnieuw in de fout is gegaan met het afluisteren van een gesprek tussen een journalist en een persoon. Een officier van justitie gaf opdracht voor de afluisteroperatie zonder toestemming van de leiding van het OM, wat volgens de regels wel had gemoeten. Justitie oordeelt zelf dat de operatie wegens het gebrek aan afdoende toestemming „een ontoelaatbare inbreuk op de bronbescherming” was.

De journalist werd afgeluisterd tijdens een gesprek met een bron over de die dag gepleegde moord op de broer van kroongetuige Nabil B, blijkt uit vertrouwelijke correspondentie tussen het OM en de rechtbank, ingezien door de NOS. Justitie dat het gesprek, waarover het die dag een tip ontving, een „doorbraak” kon opleveren in het onderzoek, schrijft het OM. De officier van justitie gaf daarom opdracht om richtmicrofoons te plaatsen. Nadat het OM in de gaten kreeg dat het de journalist niet had mogen afluisteren zijn de opnames vernietigd. Ook zijn ze „nooit uitgeluisterd”.

Het is de tweede keer in korte tijd dat bekend wordt dat het OM achter een bron van een journalist probeert te komen zonder zich aan de regels te houden. Vorige zomer vroeg het OM de belgegevens op van een verslaggever van het Brabants Dagblad, zo bleek onlangs.

Journalisten hebben een wettelijk recht op bronbescherming, zodat mensen weten dat een gesprek met een journalist niet zomaar bij de politie terecht kan komen. Dit is in het belang van de persvrijheid. Het is alleen in uitzonderlijke gevallen, en na overleg met de parketleiding en het College van PG’s, toegestaan daar inbreuk op te maken. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is „verbijsterd” over de gang van zaken.