Gat in de begroting

Problemen met erf- en schenkbelasting weet Snel dit jaar niet op te lossen

Staatssecretaris Menno Snel (Financiën, D66) is er niet in geslaagd de problemen rond de haperende inning van de schenk- en erfbelasting op te lossen. Eind vorig jaar moest hij op deze inkomstenbron al een financiële tegenvaller van 450 miljoen euro melden voor de begroting van 2017. Zijn belofte om deze achterstand in 2018 geheel in te lopen is niet gelukt. Dat betekent ook voor dit jaar een flink begrotingsgat.

Dat heeft Snel woensdagavond per brief aan de Tweede Kamer laten weten. Van het inlopen van de achterstand bij erfbelastingen is volgens Snel „nog geen sprake”. Dat komt onder meer omdat in het nieuwe systeem een technische fout zat. Die zou inmiddels zijn opgelost. Ook blijken er meer mensen nodig om de aanslagen te verwerken.

Woensdagmiddag kondigde minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) de tegenvaller al aan bij het debat over de Voorjaarsnota, zonder erover in detail te kunnen treden. Hoekstra sprak over een „buitengewoon onaangename verrassing”.

De tegenvaller op de schenk- en erfbelasting – een relatief kleine belastingsoort van 1,9 miljard euro voor de schatkist, op het totaal van 285 miljard – is veelzeggend voor de hardnekkige problemen bij de Belastingdienst.

De problemen zijn ontstaan op ICT-gebied: door een vertraagde oplevering van een automatiseringssysteem liep de fiscus vorig jaar die achterstand van 450 miljoen euro bij de inning op. Men moest daardoor lange tijd handmatig de schenk- en erfbelastingaangiften afhandelen. Vervolgens bleken de betrokken bewindspersonen herhaaldelijk te laat geïnformeerd over dit probleem en de financiële consequenties.

Daarnaast lijkt het probleem, of in elk geval de oplossing ervan, ook te komen door de personeelsuitstroom die twee jaar geleden bij de Belastingdienst op gang is gekomen. Veel meer (goed gekwalificeerde) medewerkers gingen weg dan de bedoeling was.