De industrie werkt niet mee aan Haagse klimaatwensen

De Haagse Stemming Vandaag besluit de Kamer over de uitbreiding van de missie in Afghanistan. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Het Klimaatakkoord zal volgende week weinig concreet zijn. Zijlstra zegt af voor de baan bij de Wereldbank. En Hugo de Jonge helpt gemeenten EU-regels ontwijken.

KLIMAATDWARSLIGGERS: De Klimaatwet (het wat) kan alleen slagen in combinatie met een even ambitieus Klimaatakkoord (het hoe). Maar waar zeven politieke partijen vorige week consensus bereikten, levert het overleg met de industrie en belangengroepen na drie maanden waarschijnlijk niet veel meer op dan suggesties en scenario’s. Dinsdag wordt er iets aan minister Eric Wiebes gepresenteerd, maar uit een rondgang van NRC blijkt dat twijfel bestaat of er dit jaar überhaupt een Klimaatakkoord komt. Waar aan de zogeheten klimaattafels ‘gebouwde omgeving’ en ‘elektriciteit’ concrete afspraken zijn gemaakt, zijn die bij de grote vervuilers ‘industrie’ en ‘mobiliteit’ nog ver weg. En de doelstelling van 45 procent CO2-reductie in 2030 dus ook.

AANBESTEDINGSONTWIJKING: Minister Hugo de Jonge wil een probleem oplossen waar wethouder Hugo de Jonge last van had: Europese aanbestedingen in de zorg. Volgens EU-afspraken moet lokale, kleinschalige zorg voor kwetsbare jeugd, mensen met een beperking en ouderen op die manier worden ingekocht. De minister van Volksgezondheid gaat er bij de Europese Commissie op aandringen dat dat niet meer hoeft, want “concurrentie is in de zorg niet het hoogste doel. De zorg is geen markt, laat staan een Europese markt”, schrijft hij aan de Kamer. Opmerkelijk: tot het hem lukt de Europese regels te veranderen, kunnen gemeenten van zijn ministerie les krijgen in het ontwijken ervan.

MR. ZIJLSTRA DOESN’T GO TO WASHINGTON: De positieve uitleg van Halbe Zijlstra zelf is dat hij een baan in het bedrijfsleven op het oog heeft en daarom niet meer geïnteresseerd is in de positie van bewindvoerder bij de Wereldbank. Maar dat zijn sollicitatie, sinds deze was uitgelekt, erg moeilijk lag in het kabinet, is evengoed waar. Zijlstra had vorige week donderdag een “bijzonder goed gesprek” met ambtenaren van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën, maar trok zich maandag terug vanwege een overeenkomst met een bedrijf in Nederland die “99,9 procent rond” is. Mede-VVD’er Frans Weekers is voorzover bekend de enige andere kandidaat om Frank Heemskerk op te volgen in Washington. Het AD - dat het nieuws van Zijlstra’s sollicitatie eerder bracht - schrijft vandaag over nog een ex-politicus die onbenoembaar is: Jan Peter Balkenende zou nooit minister van Staat kunnen worden vanwege zijn slechte relatie met het de koninklijke familie.

FISCUSPERIKELEN: Het enige wat bijna net zo vaak het nieuws haalt als de afschaffing van de dividendbelasting, zijn de problemen bij de Belastingdienst. Bij de inning van de erf- en schenkbelasting, waarbij de fiscus vorig jaar door ICT-problemen 450 miljoen euro misliep, is een nieuw technisch probleem ontstaan en er is onvoldoende personeel om dit op te lossen. Minister Wopke Hoekstra zei woensdag bij de behandeling van de Voorjaarsnota “buitengewoon onaangenaam verrast” te zijn dat het probleem zich voordoet, maar ook dat hij er pas laat over geïnformeerd werd. In een interview met Trouw vandaag over zijn eerste Miljoenennota stelt Hoekstra zich een stukje saaier op.

ZOMERNIEUWS: In de laatste dagen voor het zomerreces komen veel plannetjes, voornemens en wensen naar buiten. De IND gaat homoseksuele asielzoekers minder intimiderend ondervragen. De Onderwijsraad oppert de financiering van onderwijs te versimpelen (lees: met minder Haagse oormerken). De Tweede Kamer wil dat bij verdachten standaard dna wordt afgenomen. Een voorstel van VVD en CDA om onwillige inburgeraars hun stemrecht af te pakken is door D66-minister Kajsa Ollongren meteen naar de prullenbak verwezen. En 50Plus, ervaringsdeskundig op het gebied van integriteitsproblemen, wil met andere partijen om tafel om “van elkaars fouten te leren”.

WAT WIJ VOLGEN: Vandaag is de laatste dag voor het zomerreces en dat betekent een lange nacht vol stemmingen. Voordat het Binnenhof aan het bier kan, wordt vandaag besloten over de uitbreiding van de missie in Afghanistan. En is er nog een debat over de versterkingsoperatie en schadeafhandeling in Groningen. Daarnaast is de Britse Labour-leider Jeremy Corbyn vandaag op uitnodiging van de Partij van de Arbeid in Den Haag om zijn visie te geven op de toekomst van Europa en de strijd tegen belastingontwijking.

QUOTE VAN DE DAG:

“Op Buitenlandse Zaken heb je vanaf dag één hoge ambtenaren gehad die vrezen dat de Nederlandse MH17-belangen vermalen worden door een plotselinge Amerikaans-Russische deal. En als Trump Rutte wil terugpakken, denken zij, is dit het ideale onderwerp, en het ideale moment.”

Politiek columnist Tom-Jan Meeus vraagt zich af of we over een tijdje nog zo enthousiast zijn over Ruttes brutaliteit Trump in de rede te vallen.