Stortplaatsen

Afvalhopen komen niet voor in statistieken

Stortplaatsen

In Nederland liggen bergen vol brandbaar restafval in de open lucht die niet voorkomen in de statistieken voor afvalstort. Twee van zulke tijdelijke stortplaatsen zijn de afgelopen tien dagen in brand gevlogen, in Hengelo en Bergen op Zoom. Er zijn ruim tien van deze tijdelijke stort- of opslagplaatsen. Dat afval ligt te wachten om te worden verbrand in de afvalverbrandingsovens.

Hoeveel afval tijdelijk opgeslagen wordt, is niet openbaar bekend. De Vereniging Afvalbedrijven registreert die hoeveelheden wel en geeft cijfers „op verzoek” door aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. NRC kreeg geen inzage. Het gaat in ieder geval om veel afval: maximaal ruim 2,5 miljard kilo, volgens het Landelijk Afvalbeheerplan.

In Nederland is het storten van brandbaar afval al twintig jaar in principe verboden. Het tijdelijk ‘opslaan’ van vuilnis mag echter wel. In de afvalbranche leven zorgen over het toenemende aantal branden op deze en andere stort- en opslagplaatsen. Rijkswaterstaat zegt dat het betere informatie wil over de hoeveelheid afval dat op de tijdelijke stortplaatsen aanwezig is.

Afvalbergen pagina E4-5
    • Hester van Santen