VS zetten Europa onder druk

defensie-uitgaven Vlak voor de NAVO-top zet de Amerikaanse president Trump bondgenoten onder druk die niet genoeg uitgeven aan defensie.

NAVO-oefening in Letland, 9 juni.
NAVO-oefening in Letland, 9 juni. Foto Ints Kalnins/Reuters

In de aanloop naar de NAVO-top, volgende week in Brussel, voeren de Verenigde Staten systematisch de druk op landen die niet genoeg geld uitgeven aan defensie op. Een tiental landen dat niet voldoet aan de NAVO-uitgavennorm, waaronder Nederland, kreeg vorige maand een brief van president Trump waarin deze de lage uitgaven aan de kaak stelde.

Trump en premier Rutte spraken over de lage Nederlandse uitgaven tijdens het bezoek van de premier aan het Witte Huis maandag. Rutte onderstreepte daar, aldus een woordvoerder, dat de Nederlanse uitgaven fiks zijn verhoogd en dat Nederland deelneemt aan internationale missies.

Trump heeft, in navolging van zijn voorgangers, forse kritiek op bondgenoten in Europa die de NAVO-norm niet halen. In 2014 spraken de NAVO-landen af de uitgaven in de loop van tien jaar te verhogen tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Nederland laat de uitgaven komende jaren stijgen tot 1,3 procent van het bbp, ruim 9 miljard euro. Om de norm te halen zou daar nog een kleine 7 miljard bij moeten. De NAVO-landen kwamen de norm overeen na de Russische annexatie van de Krim en Russische inmenging in Oekraïne.

Trump is uitzonderlijk fel in zijn aanpak. Op zijn eerste NAVO-top, vorig voorjaar, las hij de Europeanen al eens de les en eiste zelfs een hogere doelstelling dan de 2 procent. Hij noemde de NAVO ook al eens ‘achterhaald’ en draalde vorig jaar lang om het NAVO-principe te onderschrijven dat een aanval op één land geldt als een aanval op het gehele bondgenootschap.

Eind vorige week werd bekend dat het Pentagon onderzoekt wat het zou betekenen om Amerikaanse troepen die nu nog gelegerd zijn in Duitsland, ook een land dat de norm niet haalt, te verplaatsen naar Polen, dat de norm wel haalt. Na de onthulling van The Washington Post zei een Pentagon-woordvoerder dat men altijd naar dergelijke kosten kijkt en dat er geen besluiten zijn genomen.