Opinie

Vraag

Het is zaterdag, warm weer en ik collecteer op straat in Leiden voor het Rode Kruis. Een keurige jongeman loopt op mij toe. Ik toon hem mijn collectebus en zeg: „Mag ik je wat voor het Rode Kruis vragen?”

Hij stopt, kijkt me heel serieus aan, en zegt: „Wat was uw vraag?”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl