Kunstgras is schadelijk voor het milieu

Rapport RIVM

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de sportvelden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die in de grond rondom de velden en in sloten terechtkomen. Dat staat in een rapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdag heeft gepubliceerd.

Het RIVM onderzocht tien kunstgrasvelden waar rubberkorrels van oude autobanden waren ingestrooid en vergeleek de milieukwaliteit daar met die rondom echte grasvelden. De concentraties zink, kobalt en minerale olie overschrijden op sommige plaatsen de geldende normen. Kinderen en huisdieren die de grond binnenkrijgen lopen geen gevaar.

Een aantal jaar geleden laaide een discussie op of de rubberkorrels kankerverwekkend zijn. Uit onderzoek van het RIVM bleek vervolgens dat het gebruik van granulaat niet gevaarlijk is voor de gezondheid.

Het RIVM waarschuwt wel voor ecologische risico’s: 16 procent van de organismen rondom de velden kan schade ondervinden door blootstelling aan zink en kobalt. De stoffen uit de korrels lekken weg met het regenwater dat vervolgens in de bodem terechtkomt. Als het water in sloten terechtkomt, worden de stoffen verdund er veroorzaken ze geen schade. In de neerslag op de bodem zijn echter wel effecten gemeten.

FC Dordrecht zei dinsdag weer op echt gras te gaan spelen. De club krijgt „een hybride mat waarin kunstgrasvezels het echte gras versterken”.