IND gaat geaardheid asielzoeker anders beoordelen

Niet langer gaat het om het bewustwordingsproces, maar om het ‘authentieke’ verhaal van de asielzoeker. Dat schrijft staatssecretaris Harbers in een brief aan de Kamer.

Cubaanse asielzoekers demonstereren voor de Tweede Kamer. De IND wees tot nu toe alle asielaanvragen van Cubaanse lhbti'ers af.
Cubaanse asielzoekers demonstereren voor de Tweede Kamer. De IND wees tot nu toe alle asielaanvragen van Cubaanse lhbti'ers af. Foto Bart Maat/ANP

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat voortaan op een andere manier beoordelen of de seksuele geaardheid of het bekeringsverhaal van een asielzoeker geloofwaardig is. Dat schrijft staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het zwaartepunt wordt niet langer gelegd op het bewustwordingsproces en de mate van zelfacceptatie, schrijft Harbers. In plaats daarvan moet de beoordeling gaan over het “persoonlijke, authentieke verhaal” van de asielzoeker. De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hadden eind november vorig jaar de staatssecretaris in een motie gevraagd om een zorgvuldiger beoordelingsproces.

Westerse bril

Een onbekend aantal lhbti-asielzoekers en bekeerlingen werd tijdens het verhoor niet geloofd door de IND-medewerkers omdat ze niet duidelijk genoeg konden vertellen over hun geaardheid en bekeringsverhaal. Veel van hen zijn juist gevlucht omdat ze hun geaardheid moesten onderdrukken en geen uiting mochten geven aan hun geloof. Harbers schrijft in de brief:

“Door het zwaartepunt in lhbti-zaken niet langer te leggen op het bewustwordingsproces en het proces van zelfacceptatie voorkomt de IND dat te veel wordt uitgegaan van “westerse” begrippen en van het uitgangspunt dat iedere lhbti een goed en psychologisch onderbouwd verhaal kan vertellen”.

De staatssecretaris verwacht dat de nadruk op het authentieke verhaal fraude voorkomt, aangezien asielzoekers niet langer een standaard aangeleerd verhaal kunnen vertellen. De IND gaat extra investeren in opleiding en training van medewerkers om de nieuwe beoordeling goed uit te kunnen voeren. Daarnaast wordt er in de toekomst duidelijker gemotiveerd op welke manier verklaringen van partners, getuigen en belangenorganisaties zijn meegenomen in het asielbesluit.