Brieven

Brieven

HPV-vaccin

Stop de verdachtmaking

In de ingezonden brief van Yvonne Walet (Waarom ik mijn dochters niet heb laten inenten, Brieven, 2/7) wordt HPV-vaccinatie vergeleken met softenon en DES. Deze vergelijking is volledig ongefundeerd, aangezien het bij softenon en DES om geneesmiddelen ging (en dus niet om vaccins), die bovendien in de zwangerschap werden gegeven, in een tijd dat de beoordeling en toelating van geneesmiddelen nog in de kinderschoenen stond. Preluderen op ‘HPV-dochters’ is dus volledig ongegrond. Het is merkwaardig dat het HPV-vaccin, in tegenstelling tot andere vaccins, zo veel achterdocht oproept en keer op keer verdacht wordt gemaakt.

Inmiddels is er ruim tien jaar ervaring met dit vaccin en wetenschappelijke literatuur geeft geen enkele steun aan deze verdachtmakingen.

Tot slot, Walets impliciete gedachte om ongevaccineerde dochters baarmoederhalskanker te laten krijgen en dan voor de behandeling op de medische wetenschap in 2040 te rekenen, en nu een beschikbaar veilig en effectief vaccin te verwerpen, is volstrekt bizar!


internist

Armando

‘Ze bleven komen’

In een prachtig in memoriam schrijft Hans den Hartog Jager dat Armando sinds het begin van de nieuwe eeuw stopte met musiceren en schrijven (Een kunstenaar die een vechter bleef, 3/7). Dat laatste klopt niet: vanaf 2003 publiceerde Armando vijf bundels ultrakorte verhalen die gebundeld zijn in Ter plekke, en vier dichtbundels waarvan Gedichten 2009 bekroond werd met de VSB Poëzieprijs 2011. Armando’s laatste dichtbundel verscheen in 2017: Liever niet. Armando zelf zei altijd dat „ze bleven komen” – de verhalen en gedichten. Alsof het ongenode gasten waren die hij toch hoffelijk moest behandelen.


uitgever Augustus bij Atlas Contact

Droogte (1)

Voer rookverbod in!

Buiten in de natuur en waar de natuur onderdeel van onze directe leefomgeving is, is sprake van

een gortdroge situatie mede door de aanhoudende wind. Toch zijn er verstokte rokers die ook

onder deze omstandigheden het niet kunnen laten in die gebieden gewoon een sigaret op te

steken en zelfs de as laten vallen. Mijnheer Blokhuis (staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie), waarom heeft u niet allang het niet-politieke besluit genomen om ingaande per direct een (tijdelijk) Algemeen Rookverbod zónder

uitzonderingen af te kondigen voor eerder genoemde gebieden? Neem uw verantwoordelijkheid, nu!

Er kan hierbij, ook politiek geen sprake zijn van voor- of tegenstanders. Het betreft een algemeen

belang: onze nog resterende natuur. Boswachters en de brandweer verdienen uw steun!

Droogte (2)

Gratis dom sproeien

„Nederland kampt met een historische droogte. Waterschappen roepen burgers op om het watergebruik ter beperken.” Zo luidt de inleiding bij het artikel over de droogte in NRC (Zo droog als nu was het bijna nooit, 2/7). Erboven wordt de helft van de pagina gevuld door een prachtige kleurenfoto met onderschrift: ‘Een boer besproeit zijn grond in Dirksland.’ We zien op een enorm stuk, net ingezaaide landbouwgrond, een beregeningsinstallatie. De spuitende sproeikoppen veroorzaken een prachtige regenboog in de volle zon. Het opgepompte slootwater kost de boer niets, dus sproeien maar! Op het heetst van de dag! In de volle zon! Al jaren wind ik mij hierover op: sproeien op warme dagen terwijl de volle zon op de akkers staat te branden. Wanneer de boer zijn gewassen gedurende de vroege, koele ochtenden en desnoods ook in de afgekoelde avonden en nachten zou besproeien, zou dit een enorme hoeveelheid oppervlaktewater schelen. Meer dan de helft van al dit schaarse water is op zo’n warme, droge dag, in de volle zon, al verdampt voordat het in de bodem kan doordringen. Totaal onnodige verspilling! En wij in de tuin ons tegenover de geraniums en kropjes sla verontschuldigen: ‘Sorry jongens, jullie mogen even geen water van het waterschap, er is een tekort.’