Brieven

Brieven

In haar recensie van het boek van Derk Walters bestrijdt Els van Diggele zijn stelling dat Palestijnse vluchtelingen krachtens VN-resolutie 194 (uit 1948) recht hebben op terugkeer (In Israël is niets wat het lijkt, 22/6). Zij stelt: „Palestijnen hebben dit recht niet onvoorwaardelijk en de resolutie erkent het dus niet onvoorwaardelijk. Sterker nog: Arabische staten […] moeten conform de resolutie Arabische vluchtelingen opnemen en uit hun landen verdreven Joden schadeloos stellen.” Wat er werkelijk staat is „[…] dat vluchtelingen die willen terugkeren naar hun huizen en in vrede willen leven met hun buren toestemming zouden moeten krijgen dat te doen op de vroegst mogelijke datum en dat compensatie zou moeten worden betaald voor verlies van of schade aan hun eigendommen en voor eigendommen aan diegenen die niet wensen terug te keren”. Over een eis aan de Arabische staten vluchtelingen op te nemen is in resolutie 194 niets te vinden, noch staat daar iets over een eis aan Arabische landen schadevergoeding te betalen aan uit die landen verdreven Joden. Zij stelt voorts dat het de Arabische landen waren die het vluchtelingenprobleem veroorzaakten door hen op te roepen te vluchten. De Israëlische historicus Benny Morris concludeerde aan de hand van uitgebreid bronnenonderzoek: „Er is geen bewijs dat de Arabische staten […] een massale exodus wensten of algemene oproepen deden te vluchten.”