Bonden schorten cao-gesprekken met politie op

De bonden vinden dat de politie te weinig doortastend reageert op een eerder gesteld ultimatum. Vakbond ACP spreekt van een ‘gezagscrisis’.

Akerboom en Grapperhaus.
Akerboom en Grapperhaus. Foto Koen van Weel/ANP

De politievakbonden hebben het overleg over een nieuwe cao voor politiewerknemers opgeschort. Ze vinden dat minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) en korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie onbevredigend hebben gereageerd op een ultimatum over verbetering van onder meer de arbeidsvoorwaarden. Volgens politievakbond ACP kampt de politietop met een “gezagscrisis”.

De bonden kwamen half mei met vier vragen die ze voor 1 juli beantwoord wilden zien. Ze wilden duidelijkheid over pensioenen, salaris en de vervanging van politiemensen die stoppen of vertrekken. Ook wilden ze een reactie op hun “herstelplan” voor de Nationale Politie. Dat is erop gericht “van het korps weer een gezonde organisatie te maken” door onder meer vaker samenwerking te zoeken met andere partijen die de gericht zijn op de veiligheid, zoals burgemeesters en het Openbaar Ministerie.

Lees meer over de centralisering bij de politie: Gezag Nationale Politie in gevaar

‘Geen daadkracht maar overleg’

Zowel de minister als de korpsleiding heeft niet naar tevredenheid van de bonden gereageerd op de eisen. “Het komt erop neer dat uit uw reactie volgt dat u nog steeds de oplossing bij hen zoekt”, aldus de politievakbonden ACP, NPB, VMHP en ANPV in een brief aan Grapperhaus en Akerboom. “En in plaats van de gewenste daadkracht om de nu al nijpende problemen aan te pakken, stelt u verder overleg voor.”

De leiding zou onvoldoende daadkrachtig reageren op problemen in de politieorganisatie. De bonden zeggen daarom verder te gaan met de voorbereidingen van acties en over drie weken nog eens te kijken of de cao-besprekingen voortgezet kunnen worden.

Akerboom en Grapperhaus schreven maandag in reactie op het ultimatum dat het korps zich in “een volgende fase” bevindt waardoor nu gekeken kan worden naar de capaciteitsproblemen. Ook over de voorstellen voor de verbeteringen in de organisatie liet de politietop weten in overleg te willen. Over hervormingen van de pensioenen zeiden de minister en de korpschef niet te gaan. Voor onderhandelingen over het salaris is het volgens hen “nog te vroeg”.