Zelfmoord onder tieners toegenomen

Cijfers CBS Er is over de afgelopen drie jaar een sterke stijging te zien. Deze toename is fors, ook relatief.

Foto Lex van Lieshout / ANP

Het aantal jongeren onder de 20 jaar dat zelfmoord heeft gepleegd, is vorig jaar enorm gestegen in vergelijking met de jaren daarvoor. Het ging in 2017 om 81 tieners. Tussen 1971 en 2016 deed nooit meer dan 58 jongeren per jaar dat; in 2016 48 jongeren. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in relatieve zin is het aantal heel hoog, zegt socioloog Tanja Traag van het CBS. In 2017 ging het om vier op de 100.000 jongeren. Een jaar eerder was dat 2,4 op de 100.000.

Het aantal volwassenen dat zichzelf doodde is al vijf jaar vrijwel stabiel. Vorig jaar ging het om 1.917 mensen in totaal, 23 meer dan in 2016.

Een verklaring voor de toename van het aantal suïcides onder jongeren is er nog niet, zegt het CBS. De statistici weten niet of de jongeren thuis woonden of in een jeugdzorginstelling.

Er overlijden relatief weinig mensen van 10 tot 30 jaar: 0,7 procent van het totale aantal overledenen. Als zij sterven, komt dit in ruim een kwart van de gevallen door zelfdoding. In deze leeftijdsgroep komt dat nu vaker voor dan overlijden aan kanker (15 procent), door verkeersongevallen op de weg (10 procent) of aan hart- en vaatziekten (5 procent). Bij mensen van 30 tot 60 jaar is zelfdoding de derde doodsoorzaak, na kanker en hart- en vaatziekten.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113.nl.