VUmc schikt voor 230.000 euro met OM om verkeerde declaraties

Op de afdeling kindergeneeskunde werd bij zeker zes patiënten een behandeling met hogere vergoeding gedeclareerd.

Het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam.
Het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam. Foto Remko de Waal / ANP

Het VU medisch centrum in Amsterdam schikt voor 232.434 euro met het Openbaar Ministerie (OM) omdat het ziekenhuis onrechtmatige declaraties had ingediend. Op de afdeling kindergeneeskunde werd in 2010 en 2011 bij zeker zes patiënten bij de zorgverzekeraar een behandeling met een hogere vergoeding gedeclareerd dan dat werd uitgevoerd, meldt het OM dinsdagmiddag.

De schikking bestaat uit een boete van 116.217 euro en eenzelfde bedrag voor de te hoge declaraties. Het VUmc heeft de onrechtmatige declaraties erkend en in overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) het beleid aangepast. De NZa gaat toezien op de naleving van het nieuwe beleid.

Dagverpleging

Het ziekenhuis declareerde dagverpleging van patïenten die via de spoedafdeling van de EHBO werden doorgestuurd naar de afdeling kindergeneeskunde. Voor dergelijk “onvoorzienbare” verpleging kan echter geen vergoeding gedeclareerd worden bij zorgverzekeraars, stelt het OM. Om in aanmerking te komen voor declaratie moet dagverpleging “in het algemeen voorzienbaar zijn.”

In 2014 begon de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) een onderzoek naar de administratie van het ziekenhuis. Bij doorzoekingen werden patiëntendossiers uit 2010 en 2011 en mailverkeer over de declaraties in beslag genomen. In het onderzoek van het OM en de FIOD zijn niet alle inbeslaggenomen dossiers onderzocht, vanwege een beroep op het medisch beroepsgeheim. Het OM maakte hiertegen bezwaar, maar het ziekenhuis kreeg gelijk van de rechtbank. Een volledig beeld van het onrechtmatige declareren ontbreekt, stelt het OM.

Uit de zes dossiers die wel onderzocht zijn, komt volgens het OM niet naar voren dat VUmc actief stuurde op het indienen van onjuiste declaraties. Ook zijn er geen medewerkers in beeld gekomen die persoonlijk voordeel genoten van de te hoge declaraties.

Het onderzoek naar de declaraties van het ziekenhuis begon in 2012 na een melding van een ouder van een patiënt. Het OM opende daarna een strafrechtelijk onderzoek. Het medisch centrum liet zelf ook onderzoek doen.