Opinie

Vmbo-misstanden ook Haagse zaak

Afschuifgedrag holde het onderwijs uit, schrijft .
Koen van Weel / ANP

Kamerleden vinden dat het bestuur van Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) veel te verwijten valt in de kwestie van de niet-uitgereikte diploma’s op twee van zijn Maastrichtse scholen.

Daar ben ik het mee eens. Maar dezelfde Kamerleden hebben ook boter op hun hoofd als ze LVO afschuifgedrag verwijten door zijn verantwoordelijkheid te ontlopen. Juist op onderwijsgebied is de overheid al jaren een afschuiver. Zij heeft namelijk de verantwoordelijkheid voor het onderwijs doorgeschoven naar besturen en raden, en deze gezegend met lumpsumfinanciering.

Bestuurders kregen dus een zak geld en konden daarmee doen wat ze wilden. Het grootste deel van dat geld is niet terechtgekomen bij onderwijsgevenden, en het is onduidelijk waar vele miljarden zijn beland.

Lees ook: Minister Slob haalt hard uit naar Limburgs schoolbestuur

In de loop van dat proces zijn megaschoolorganisaties ontstaan, zoals LVO, met een enorme bureaucratie die ook veel geld opslurpt, en die van onderwijsgevenden productiemedewerkers heeft gemaakt. Voor hun bekostiging opereren scholen op een nepmarkt waarop aantallen (studenten en diploma’s) belangrijker zijn dan kwaliteit.

Voeg daarbij nog de verwaarlozing van de lerarenopleidingen, en het plaatje van verspilling is bijna compleet. Dit alles heeft ook het klimaat geschapen waarin misstanden zoals op de Maastrichtse vmbo-scholen plaats kunnen vinden.

Een van de conclusies van het rapport-Dijsselbloem (2008), dat zeer kritisch was over onderwijsvernieuwing, was dat politieke overeenstemming over onderwijs belangrijker was dan het onderwijs zelf. Dus ging het niet lekker met de aanpak van concrete problemen. Het rapport is overigens ergens gedumpt, want kritiek zit maar in de weg. Ook een vorm van afschuifgedrag. En zo wordt het wegwerken van het achterstallig onderhoud in het onderwijs almaar duurder.

Eef Eerdmans is oud-leraar Engels