Brieven

Brieven

Vliegtaks (1)

Geef het aan bosbeheer

De vliegtaks is een mooi begin. Maar zoals de vlieglobby terecht opmerkt: zonder aanvullend beleid is de milieuwinst nihil. Dit lijkt me een mooi moment om een oud idee van Staatsbosbeheer weer uit de mottenballen te halen. Zij stelden voor om in Nederland 100.000 ha. bos aan te planten. Inderdaad, het budget ontbrak. Met de vliegtaks komt hiervoor wel geld beschikbaar. De voordelen zijn evident: je legt er veel CO2 mee vast wat helpt om de klimaatdoelen te halen en, in deze droge tijden ook belangrijk, je verbetert het waterbeheer. Zeker loofbos vangt veel water op als het erg regent zodat het ook beschikbaar is als het droog is. Gewoon doen dus.

Vliegtaks (2)

Verplicht de vliegsector

Een toeslag op tickets zal weinig mensen ervan weerhouden te vliegen, zo blijkt uit onderzoek. Toch komt er een vliegtaks, want dat is volgens de staatssecretaris een „belangrijk signaal”. De uitkomst van het onderzoek geeft echter een opening voor een veel effectievere en eerlijker oplossing: de luchtvaart wordt verplicht om bijvoorbeeld over 25 jaar de uitstoot van schadelijke stoffen en overlast tot de helft van het huidige niveau te beperken. De sector is vrij om te bepalen hoe dit gerealiseerd wordt, een betere deal dan een bevoogdende taks die alleen de staatskas spekt. De verplichting geeft een sterke prikkel om flink te investeren in de ontwikkeling van schonere en stillere vliegtuigen, wat weer kansen biedt voor onze kenniseconomie. Dit zal natuurlijk geld gaan kosten, maar nu al duidelijk is dat duurdere tickets geen bezwaar zijn is dat natuurlijk geen probleem.

Bezuinigingen NPO

Democratie in gevaar

NPO zet bijl in journalistieke programma’s (29/6). Als dit in Polen zou gebeuren, zouden de Nederlandse politiek en de media bol staan van de afkeurende commentaren: ‘De democratische rechtsstaat in Polen is in gevaar!’ Zijn wij als het om onze eigen democratische rechtsstaat gaat bijziend geworden? Uit welke koker is dit afkomstig? Natuurlijk voer voor onderzoeksjournalistiek! Hopelijk wordt dit onzalige plan nog tijdig ergens in de besluitvorming door echte democraten geredresseerd.

Literatuuronderwijs

Leeslijst is achterhaald

Wat wil een docent Nederlands bereiken met literatuuronderwijs? Als het doel slechts is dat leerlingen de door de docent bepaalde boeken lezen en kunnen duiden, dan is een verplichte leeslijst daarvoor geschikt. Het literatuuronderwijs is dan alleen goed voor de algemene ontwikkeling (Schefferlie, Brieven 29/6). Maar wat is het nut van begrip van de ontwikkeling die onze hedendaagse romans hebben doorgemaakt, als leerlingen daarna uit aversie geen boek meer openslaan? Wanneer je leerlingen ook hebt leren ondervinden dat lezen verrijkend, ontspannend en leuk kan zijn, krijgen ze pas echt iets mee waarvan ze de rest van hun leven profijt hebben. En dat is nu juist het doel van elke vorm van onderwijs.

Klimaat

Realiteitszin

Marike Stellinga schrijft hoe de werkelijkheid met betrekking tot het klimaat in elkaar steekt (Red het klimaat, begin niet bij burgers, 30/6). Al jaren ben ik van mening dat het bedrijfsleven veel te weinig wordt aangesproken op het nemen van zijn verantwoordelijkheid. In onze kapitalistische maatschappij hebben bedrijven het voor het zeggen en daarom is het veel makkelijker om het op het bordje van de burger te leggen. Politici hebben de mond vol over het klimaat maar doen niets omdat hun eigen toekomst op het spel staat op het moment dat zij echt op hun strepen zouden gaan staan. Politiek en bedrijfsleven hebben dezelfde belangen dus laat de gewone (lees: domme) burger er maar voor opdraaien.

Correcties/aanvullingen

Zwarte schaap

In het artikel Tabárez, sterke man in een aftakelend lijf (2/7, p. S5) wordt gesproken over ‘het zwarte schaap’, in een citaat van de Uruguayaanse bondscoach over Luis Suárez. Bedoeld wordt: zondebok.