Brieven

Brieven

In het interview met Naomi Ellemers (Een vrouw doet het niet snel goed, 30/6) worden naar aanleiding van de benoeming van Femke Halsema tot burgemeester van Amsterdam internationale onderzoeksresultaten gepresenteerd over stereotypen en vooroordelen die bestaan over mannelijke en vrouwelijke leiders. Zo wordt vermeld dat mannen vooral worden beoordeeld op kwaliteiten die zij hebben en vrouwen op kwaliteiten die zij niet hebben. En dat van mannen taakgericht gedrag wordt verwacht en van vrouwen meer sociaal-emotioneel gedrag. Het is ongetwijfeld gedegen onderzoek geweest. Alleen betreur ik dat er naast deze algemeen geldende resultaten geen aandacht wordt besteed aan wat van deze resultaten afwijkt. Al tijdens mijn studie sociologie aan de Universiteit van Amsterdam in de jaren zestig, en later als onderzoeker in de praktijk, leerde ik dat het van wetenschappelijk belang is op dit laatste te letten. Er zijn zoveel voorbeelden te vinden van leidinggevende vrouwen die afwijken van het algemene beeld. Bekende voorbeelden uit een politiek verleden zijn de ministers Marga Klompé en Ien Dales. De eerste is ook minister van Staat geweest, de laatste ook burgemeester van Nijmegen. Oorzaak: deskundigheid, sterke persoonlijkheid en zichzelf kunnen blijven. Ik geloof niet dat Halsema zich enige zorg hoeft te maken over de interessante onderzoeksresultaten van mevrouw Ellemers c.s.