Examenfraude door vier docenten Rijswijks Lyceum

De vier docenten worden ontslagen en er is aangifte gedaan. Ze boden zeven leerlingen de kans om hun herexamens te verbeteren.

Scholieren van het Beatrix College in Tilburg beginnen aan het eindexamen.
Scholieren van het Beatrix College in Tilburg beginnen aan het eindexamen. Foto Bas Czerwinski /ANP

Vier docenten van het Rijswijks Lyceum in Zuid-Holland hebben zich schuldig gemaakt aan examenfraude. Dat meldt het bestuur van de school, de Stichting VO Haaglanden.

De docenten hebben na het herexamen zeven leerlingen de mogelijkheid geboden om hun gemaakte examens op bepaalde onderdelen te verbeteren. De docenten van de school in Rijswijk zijn vrijdag per direct uit hun functie gezet. Ze worden ontslagen en er is aangifte gedaan. Ook is de Inspectie van het Onderwijs ingelicht, meldt het bestuur.

“We zijn met stomheid geslagen”, vertelt Arno Peters, voorzitter College van bestuur Stichting VO Haaglanden. “Iedereen is geschokt en we hebben natuurlijk geen goed woord over voor het handelen van deze collega’s.”

Lees ook: Het examendebacle op VMBO Maastricht was een „totale verrassing” voor de gemeente. Het was niet de eerste onheilstijding.

Hij zegt dat dit voor het eerst is dat er op de school fraude is gepleegd. “Dit komt helaas voor en ik denk niet dat het te voorkomen is.”

Tweede correctie

In overleg met de inspectie is besloten dat de leerlingen alsnog herexamen mogen doen, zegt Peters. Dat kan pas weer in augustus. De fraude werd ontdekt bij de tweede correctie. Er werd geconstateerd dat de antwoorden van de leerlingen sterk overeen kwamen met die van het correctievoorschrift, waarna de schoolleiding en het bestuur een onderzoek instelde. Hierbij werd ook uitvoerig met de docenten gesproken. Die hebben inmiddels toegegeven dat zij fraude hebben gepleegd.

“De school steekt veel tijd in het voorbereiden van de leerlingen voor het examen”, aldus Peters. “Het is zelfs zo dat er op zaterdag en zondag doorgewerkt wordt met sommige leerlingen. Zodoende voelen de docenten een grote betrokkenheid bij de leerlingen. In die hoedanigheid hebben de docenten fraude gepleegd.”

Het initiatief voor de fraude heeft volledig bij de docenten gelegen, niet bij de leerlingen, zegt het bestuur. De school zegt er alles aan te willen doen “om de betreffende zeven leerlingen goed voor te bereiden op het nieuwe herexamen”.

“De school is niets te verwijten, de procedures zijn goed verlopen”, zegt Peters. “Maar we gaan natuurlijk kijken hoe we hier van kunnen leren, al is het daar nu nog te vroeg voor.”

VMBO Maastricht

De afgelopen weken was er ook al veel te doen om de eindexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht. De Inspectie van het Onderwijs verklaarde de examens ongeldig, omdat sommige leerlingen hun schoolexamens nog niet hadden afgerond. Ze hadden daarom niet mogen deelnemen aan het centraal examen.

Na veel gesteggel besloot minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs afgelopen week dat de eindexamenresultaten van de 354 leerlingen tot 1 januari geldig blijven. Ze krijgen daarmee nog de kans tot het einde van het jaar om hun schoolexamens in te halen.