Brieven

Brieven 2/7/2018

MIGRAtie (1)

Zoek eerst uit wat werkt

De Europese leiders moeten paniekvoetbal vermijden: eerst vaststellen wat de doelen van een migratiebeleid zijn en dan op een gedegen manier onderzoeken hoe deze bereikt kunnen worden. Canada wordt soms als voorbeeld genoemd qua vaststelling van doelstellingen: een gereguleerde economische migratie, op basis van voorwaarden qua opleiding en vakbekwaamheid en daarnaast een quotum voor vluchtelingen. Bij de uitvoering wordt Canada uiteraard geholpen door de oceanen, maar toch lijkt het voor Europa niet kansloos om een dergelijk beleid te adopteren. Voor de economische migratie zou dit de overtuigde medewerking vergen van de ‘bronlanden’, bijvoorbeeld door hen enerzijds perspectief te geven op reguliere migratie op basis van merites en quota, met parallel ondersteuning van vakscholen, maar anderzijds zouden de bronlanden zich dan moeten verplichten teruggestuurde avonturiers zonder dralen op te vangen.

Een heel ander verhaal is dat van de vluchtelingen voor geweld en vervolging. Ze kunnen niet worden teruggestuurd naar het ‘bronland’. De omliggende landen zijn de eerst aangewezenen om de echte vluchtelingen op te vangen, – en vrijwel steeds doen ze dat ook, maar ze verdienen daarbij steun. EU-ambassades in die landen kunnen adviseren over vluchtelingen die naar Europa kunnen reizen.

Realisatie van dit soort doelen vergt gedegen onderzoek, overleg en onderhandelingen.

Verantwoord eten

Vlees eten, stop ermee

Week na week overspoelen de media ons met schandalen, of het nu voedselveiligheid of dierenleed betreft: grove misstanden in slachthuizen, de waarheid achter de Fipronil-kwestie en wederom een grote stalbrand. Ik heb net een fietstocht achter de rug: gestart in De Peel en gestopt in Twente. Schitterende natuur was mijn deel, maar die werd overschaduwd door veel stank – luchtwassers ten spijt – afkomstig uit de verborgen vee-industrie. Dieren zag ik nauwelijks, die worden gehouden in de hoogtechnologische stallen. Dit systeem is uiterst kwetsbaar en achterhaald. Zelf ben ik afkomstig uit een boerenfamilie en heb 12 jaar agrarisch onderwijs doorlopen. Van dichtbij heb ik de vee-industrie ervaren en constateer dat het respect jegens (consumptie)dieren toeneemt. Echter vanuit de sector, de politiek en bewustzijn bij de consument valt nog een wereld te winnen is. Kijk in de spiegel of je nog steeds met een gerust hart vlees kunt eten. Vlees laten staan is – naast de noodzakelijke aanpassing van het systeem, omdat veel geëxporteerd wordt – een eerste stap om onze eigen verantwoordelijk te nemen. Beter voor de gezondheid en effectief tegen dierenleed.

Migratie (2)

Grenzen hebben functie

In NRC van 28 juni liet Clarice Gargard zich negatief uit over het vluchtelingenbeleid (Onze grenspolitiek is levensgevaarlijk). Zij liet zich inspireren door een opera met de boodschap: beweeg als je wilt overleven. Ze refereert ook aan de Amerikaanse filosoof Thomas Nail die meent dat migratiebeleid ten onrechte de nadruk legt op grenzen. Als denkoefening is het aardig om grenzen weg te denken, maar de gedachte gaat voorbij aan de realiteit van begrensd gebied met daarin een democratisch gedragen vangnet voor vluchtelingen. Het Nederlandse vangnet bepaalt dat daarin geen ruimte is voor ‘economische vluchtelingen’. Dat zou immers de draagkracht van Nederland te boven gaan en zou bovendien het draagvlak voor de opvang van échte vluchtelingen ondermijnen. Grenzen hebben een functie.