Rutte krijgt een ongevraagde cursus bij-Trump-op-bezoek

De Haagse Stemming Vandaag is dag 246 van het kabinet-Rutte III.

Goedemorgen! Kamerleden zijn boos over nóg een onverwachte kostenpost in Groningen. De EU-leiders zijn het eens geworden over migratie. En ook in de ambtelijke top schudt liefde de boel op.

HALSZAAK:
De EU-leiders hebben na een lange onderhandelnacht een akkoord bereikt. Er moet betere opvang komen van migranten in Noord-Afrika en landen moeten (à la de Turkije-deal) een beloning krijgen als ze illegale migratie tegengaan. Daarnaast willen EU-leiders dat ook binnen de EU gesloten opvangcentra komen, waar een snelle schifting kan worden gemaakt tussen arbeidsmigranten en oorlogsvluchtelingen. Deze plannen worden voorlopig verder uitgewerkt. Migratie is een “halszaak” die de EU kan maken of breken, zei Merkel vooraf.

LELIJKE AAP UIT DE MOUW: Kamerleden zijn boos dat de staat zesduizend oude schadegevallen door aardbevingen in Groningen voor een groot deel zelf moet betalen. Dat valt namelijk onder een nieuw akkoord met de NAM, liet minister Eric Wiebes weten. CDA’er Agnes Mulder was “toch wel redelijk in shock” en PvdA’er Henk Nijboer vond het een lelijke aap uit de mouw, schrijft Nu.nl. Na vijftien jaar stopt overigens de ‘aardbevingsburgemeester’. In Loppersum gebeurt nooit wat, hadden vrienden destijds over de gemeente gezegd, maar nu is Albert Rodenboog 80 procent van zijn tijd met bevingen bezig. Het vertrouwen in de regio is helemaal weg, vertelt hij.

KINDEREN:
Er zijn nieuwe ontwikkelingen in het drama rond twee Russische kinderen Lily (12) en Howick (13). In Armenië zijn ze nog nooit geweest, maar ze worden er mogelijk eind juli wel naar uitgezet. Hun ouders zijn er namelijk geboren. Justitie blijkt nu de strenge voorwaarden die aan hun vertrek waren gesteld, te negeren. Die kwamen van de Raad voor de Kinderbescherming en het gaat om zaken als hereniging met de moeder, school en psychologische hulp. Maar volgens de Raad wordt dat allemaal genegeerd door de Dienst Terugkeer & Vertrek.

ROMANCE: Niet alleen bij het OM en GroenLinks, ook in de ambtelijke top leidt de liefde tot problemen. Het gaat om het BIT: een orgaan onder het ministerie van Binnenlandse Zaken dat kijkt of ICT-projecten van de overheid wel haalbaar zijn. Het BIT wordt voorlopig onder een andere ambtelijke dienst geplaatst vanwege een relatie tussen een bureaumanager van het BIT en haar leidinggevende de directeur van de ICT-dienst van BZK. Staatssecretaris Raymond Knops was daar niet blij mee en greep in. Het was trouwens al de vraag of het BIT onder BZK blijft vallen, vanwege een rapport van een commissie die het gefaalde bevolkingsregister-project onderzocht. Die commissie beschreef de problemen van het project, maar het BIT kreeg er ook van langs. Er werd gewaarschuwd voor een “schijn van beïnvloeding van de ambtelijke top van het ministerie van BZK van BIT-adviezen”. Knops beslist voor het einde van het jaar over de positie van het BIT.

RUG RECHT: Mark Rutte moet zijn Amerikaanse collega als vriend benaderen, maar wel zelfvertrouwen uitstralen. Onze premier krijgt een cursus bij-Trump-op-bezoek in een opiniestuk van Willem Post, Amerikadeskundige van Instituut Clingendael. Het AD meldt dat het Amerikaanse bezoek voor grote heibel in de coalitie zorgt. Het gaat om het inreisverbod voor moslims in de VS. Rutte wil het vestigen van Amerikaans douanepersoneel op Schiphol bespreken, zodat Nederlanders in de VS niet lang in de rij hoeven te staan. Maar zo de moslim ban op Nederlandse bodem uitvoeren zou “te zot voor woorden” zijn, vindt D66’er Sjoerd Sjoerdsma.

BOVEN DE PARTIJ: Femke Halsema krijgt ook van alle kanten ongevraagd advies. Onze Amsterdamredacteur somt zijn tips op. Halsema mag dan wel de eerste burgemeester van GroenLinks van zo’n kaliber zijn, ze moet zich juist van haar politieke profiel ontdoen. Alleen zó kan ze de stad verbinden. De gepromoveerde criminiloge moet verder aan de slag met de Mocro-oorlog, de Wallen opschonen (nu echt) en grip zien te krijgen op de ambtelijke Stopera.

QUOTE VAN DE DAG:

“Je ziet dat mensen doorgaans wat positiever zijn over de politiek en de democratie. Maar zodra het over politici gaat, ze negatiever worden.”

Directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau vertelt bij Jinek dat het vertrouwen in de Tweede Kamer en regering eindelijk weer wat hoger is geworden. Daarbij maakt hij wel onderscheid tussen de politiek an sich en politici. Hetzelfde geldt, vertelt hij, voor de journalistiek en individuele journalisten.