Kabinet: meer geld naar huisartsen

Zorg Huisartsen krijgen er de komende vier jaar 471 miljoen euro bij, waardoor ze meer tijd kunnen besteden aan patiënten.

De huisarts krijgt meer taken, maar de werkdruk mag niet te hoog oplopen.
De huisarts krijgt meer taken, maar de werkdruk mag niet te hoog oplopen. Foto iStock

Huisartsen moeten meer tijd krijgen voor patiënten. Ze moeten die extra tijd vooral besteden aan kwetsbare ouderen, patiënten met geestelijke gezondheidsklachten en mensen in achterstandswijken.

Dat blijkt uit het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg, dat minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) heeft gesloten met onder meer de huisartsen en de zorgverzekeraars. Voor de huisartsenzorg komt 471 miljoen euro extra beschikbaar. Huisartsen moeten eerder kunnen signaleren dat patiënten hulp nodig hebben en meer aan preventie kunnen doen. Dat zal moeten voorkomen dat later onnodig hoge zorgkosten worden gemaakt.

Lees ook over het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg: Er komt minder geld voor operaties

In het in april gesloten hoofdlijnakkoord voor de medisch-specialistische zorg is afgesproken dat het aantal operaties en ingrepen in ziekenhuizen omlaag wordt gebracht. Uit dat akkoord werd al duidelijk dat het de bedoeling is dat huisartsen en wijkverpleegkundigen meer zorg verlenen. Liefst zijn zij er eerder bij als een patiënt ziek is, zodat een operatie in het ziekenhuis kan worden voorkomen. Ook moeten patiënten sneller naar huis kunnen, door de monitoring en nabehandeling meer door huisartsen, wijkverpleegkundigen en via e-health te laten gebeuren.

De werkdruk voor huisartsen mag door de extra taken niet te hoog oplopen, de huisartsen moeten juist meer tijd krijgen om aan een patiënt te besteden, stelt het akkoord. Zo moet het aantal ingeschrevenen per huisarts omlaag. Er blijft extra geld beschikbaar voor de opleiding van meer huisartsen. Bovendien moeten er in praktijken en huisartsenposten meer verpleegkundige specialisten en praktijkondersteuners ingezet kunnen worden.

Voor een grotere groep mensen met een gezondheidsachterstand krijgen huisartsen een opslag, zodat ze voldoende tijd kunnen besteden om deze groep ‘gepaste zorg’ te leveren. Die groep wordt uitgebreid tot 1,5 miljoen verzekerden. Patiënten moeten uiterlijk in 2020 veilig, betrouwbaar en zonder kosten de eigen gezondheidsgegevens digitaal kunnen opzoeken.

De hoofdlijnakkoorden, bedacht door ex-minister Edith Schippers (VVD), moeten de gezondheidszorg in Nederland minder duur maken. Door onder meer vergrijzing dreigen de zorgkosten al jaren onhoudbaar te worden. Zonder afspraken en maatregelen stijgen de kosten de komende jaren met 10 miljard euro. Door de hoofdlijnakkoorden wordt deze groei getemperd en is 8 miljard beschikbaar tot en met 2022. De ziekenhuiszorg levert daarvoor groei in, bij anderen komt er juist extra geld bij.

Lees ook over het hoofdlijnenakkoord voor wijkverpleegkundigen: Meer zorg thuis, en minder in het ziekenhuis

De afspraken voor het hoofdlijnenakkoord voor de huisartsenzorg zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen, de vereniging van organisaties voor eerstelijns zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Inmiddels heeft de minister zorgakkoorden gesloten voor de medisch-specialistische zorg en wijkverpleegkundigen. Onderhandelingen in de geestelijke gezondheidszorg lopen nog.