Opinie

Burgemeester

We repeteren met ons koor. Er klinkt een grappig deuntje, niemand herkent het als zijn telefoon. Er wordt gezocht en geprobeerd het te lokaliseren. De dirigent speelt het wijsje op de piano mee. Een alt voor mij ontdekt blozend haar telefoon. „Femke Halsema is burgemeester”, zegt ze, het is een nieuwsalarm. „Blijven focussen”, zegt de dirigent. We zingen poëzie van Emily Dickinson uit 1862. Toen konden vrouwen nog geen burgemeester worden.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl