Brieven

Brieven

Briefschrijver J.W. Breuk raadt NRC aan om niet meer te spreken over ‘hoog’– en ‘laag’opgeleiden (Brieven, 25/6). Er is nog veel werk aan de winkel als we de taal willen zuiveren van alles dat wijst op maatschappelijke gelaagdheid. Eerder werd al een grof onrecht jegens onderwijzers weggenomen doordat zij nu in de praktijk doorgaans basisschoolleraren worden genoemd. Maar we zijn er nog lang niet. Van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, moet nu ook het onderscheid tussen hoogleraren en andere leerkrachten wettelijk opheffen – want kwetsend voor de laatsten – evenals de naam ‘hogescholen’; die impliceert immers dat er ook ‘lage’ scholen zijn.

En ook buiten het onderwijs valt nog het nodige te doen. De ‘lagere’ overheden zijn al vervangen door ‘decentrale’ of ‘lokale’ overheden, maar wat te denken van de Hoge Raad? Alsof een raadsheer in een gerechtshof of een rechter in een rechtbank in een ‘lage’ raad werkt. Dat kan toch niet langer. En nu we toch bezig zijn, doe die eredivisie ook maar weg. Alsof het geen eer is in een lagere – pardon, andere – divisie te spelen! Want iedereen weet: pas als de taal de volledige gelijkschakeling van alle instanties, opleidingen en burgers reflecteert, zullen we collectief gelukkig worden.