Brieven

Brieven 29/6/2018

Jan Latten

De negerende elite

In een interview in NRC zegt Jan Latten dat hij niet graag onder „gewone mensen” is, terwijl hij als hoofddemograaf bij het Centraal Bureau voor Statistiek wel allerlei conclusies over hen trekt (‘Ik heb de veiligheid van kille cijfers nodig’, 22/6). Voor mij is het onbegrijpelijk dat iemand denkt op basis van cijfertjes een goed oordeel te kunnen vellen over inwoners van een wijk. In mijn ogen laat dit voorbeeld precies zien waarom veel mensen in Nederland zich veroordeeld voelen en een kloof ervaren waarbij de elite regeert en negeert.

Hoofddoek

Kwestie van vertrouwen

Wat een aardig interview met Marianne Vorthoren (‘Voor mij is de hoofddoek ook onderdeel van #MeToo’, 25 juni). Haar zienswijze, dat de bedekking van haar lichaam een eigen keuze is, klinkt emancipatorisch en modern. Het doet mij denken aan de jaren zeventig. Toen was er de kreet ‘baas in eigen buik’, waarmee vrouwen het recht afdwongen zelf te bepalen of zij wel of niet een kind kregen. Vorthoren zegt: „Een vrouw bepaalt zelf wat ze van haar lichaam wil laten zien en wat zij bedekt.” Maar dit geeft in mijn ogen aan dat zij haar medemens als bedreigend ervaart, wat aangesterkt wordt door de relatie die zij legt met de #MeToo-beweging. Zijn mijn man, zonen en broers, en misschien ikzelf ook, potentiële aanvallers van vrouwen, mensen met kwade bedoelingen waar de vrouw zich tegen dient te beschermen? Dit getuigt van een ontbreken van vertrouwen, wat communicatie en verbinding moeizaam maakt.

Klimaatverandering

Wie moet dat betalen?

Het NRC-commentaar ‘We moeten onze levens veranderen’ (23/6) onderstreept dat we ons gedrag moeten aanpassen om klimaatverandering tegen te gaan. Natuurlijk is dat een wenselijk doel, maar de opstapelende maatregelen jagen de burger op kosten. Dat zou niet zo erg zijn wanneer de koopkracht daadwerkelijk stijgt, maar de lonen stijgen niet mee met de economische groei. Het is daarom niet zo gek als de burger ertoe overgaat om de houtkachel weer van stal te halen. Ik heb ook zo’n allesbrandertje staan in de serre. Hij levert niet voldoende warmte op om ons hele huis te verwarmen, maar wel voldoende om de kilheid te verdrijven wanneer het nog niet zo koud is. Dit berokkent schade aan het milieu, ik weet het, maar toch zal ik de kachel gebruiken. En terwijl de burger diep in de buidel blijft tasten, varen er containerschepen rond die ongelooflijk veel viezigheid het milieu instoten. Mag Chemours ongestraft zijn gif tussen het vuilnis storten. Mag Shell met allerlei belastingvoordelen olie uit de bodem pompen.

Leeslijst

Is niet voor je vermaak

Op 25 juni pleitte Jens Bosman, 4-vwo, voor afschaffing van de verplichte leeslijst zodat leerlingen datgene lezen waar ze plezier uit halen (Schaf de leeslijst af, opdat we weer gaan lezen!). Ik vind dat Jens en andere vwo’ers en havisten mogen ophouden met klagen over de literatuurlijst en wel hierom. Lezen hoeft niet ‘leuk’ te zijn. Het vak Nederlands bestaat uit taalvaardigheid en literatuur. In de leeslijst worden de werken behandeld die in het Nederlands zijn verschenen, zodat je de ontwikkeling die onze hedendaagse romans hebben doorgemaakt begrijpt en kunt duiden. Noem het algemene ontwikkeling. Of bildung.


voormalig docent Nederlands

Correcties/aanvullingen

Vluchtelingenquotum

In de column Niet elke EU-crisis is existentieel (23/6, p. 14) stond dat Hongarije toch stilletjes zijn vluchtelingenquotum van 1.300 vluchtelingen had opgenomen. Dat klopt niet. Hongarije heeft in 2017 wel zo’n 1.300 vluchtelingen asiel gegeven, maar geen mensen opgenomen onder de Europese herverdelingsafspraken.

Noordoostpolder

In het artikel Een nieuw begin, drie meter onder de oude Zuiderzee (20/6, p. 13) staat dat boeren honderd jaar geleden naar Zuid-Flevoland trokken. Dat moet zijn: vanaf de jaren vijftig.