Australië

Wet tegen desinformatie en spionage maakt China boos

Het Australische parlement heeft donderdag twee wetten aangenomen die beogen het moeilijker te maken voor buitenlandse mogendheden om zich te mengen in binnenlandse Australische aangelegenheden.

De nieuwe wetten merken onder meer industriële spionage voor een buitenlandse mogendheid aan als een misdrijf. Ook komt er een verbod op het verspreiden van desinformatie die bedoeld is om de Australische democratie te manipuleren ten behoeve van andere landen.

Premier Malcolm Turnbull besloot al in december vorig jaar dat zulke wetgeving nodig was op grond van niet nader openbaar gemaakte informatie van Australische inlichtingendiensten.

Volgens hardnekkige geruchten zou de regering vooral strengere wetgeving willen in verband met activiteiten van mensen die voor China werkten. Turnbull ontkende overigens dat de wet specifiek op China was gericht. Toch heeft de kwestie tot spanningen geleid in de relatie met China, de grootste handelspartner van Australië.

Voorstanders van de wet wezen ook op aanwijzingen van buitenlandse inmenging in recente verkiezingen in de Verenigde Staten en Frankrijk. Critici stellen echter dat de wetgeving ook de vrijheid van meningsuiting bedreigt.

(AP, BBC)