Tweede Kamer houdt 1,5 ton in op budget Denk

Volgens Denk-kopstuk Farid Azarkan is dit onterecht. De situatie ontstond doordat de twee oprichters van Denk eerst als de Groep Kuzu/Öztürk in de Kamer zaten.

Foto Jerry Lampen/ANP

De Tweede Kamer houdt dit jaar anderhalve ton in op de partijbijdrage aan Denk. De partij ontving vorig jaar een dubbele fractiekostenvergoeding, maar betaalde het te veel ontvangen bedrag niet terug. Daarop besloot het Kamerbestuur om het volgens hen te veel uitgekeerde bedrag op deze wijze te verrekenen.

Denk kwam na de verkiezingen van vorig jaar maart in de Tweede Kamer terecht. Denk-oprichters Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zaten toen al in het parlement. In 2014 splitsten zij zich af van de Partij van de Arbeid en gingen zij verder als de Groep Kuzu/Öztürk. Die groep ontving een bijdrage vanuit de Tweede Kamer, onder meer om fractiemedewerkers te betalen.

Een half jaar na installatie werd het budget vastgesteld voor de partijen in de nieuwe Kamer. Denk was toen al actief, terwijl de Groep Kuzu/Öztürk haar bijdrage tot dat moment doorbetaald kreeg. Het bestuur van de Tweede Kamer, het zogeheten presidium, wil dat geld nu terug en houdt daarom 146.000 euro op het fractiebudget van Denk. Kuzu en Öztürk zouden gedurende een half jaar een dubbele bijdrage hebben ontvangen. Zijzelf ontkennen dat deze onterecht is toegekend, en zeggen hierover eerder duidelijke afspraken te hebben gemaakt met het presidium.

‘Alle verplichtingen nagekomen’

Denk-kopstuk Farid Azarkan stelt dat zowel de Groep Kuzu/Öztürk als Denk de twee bijdrages destijds terecht uitgekeerd heeft gekregen omdat de Groep Kuzu/Öztürk los stond van de partij. Uit correspondentie tussen de partij en het presidium, ook in handen van NRC, blijkt volgens Azarkan dat er destijds wel degelijk sprake was van “beëindiging van de Groep en het starten van Denk”. In de Kamerregels staat ook dat een fractie die ophoudt te bestaan, nog zes maanden krijgt doorbetaald.

De fractieleider erkent dat er destijds fractiemedewerkers van de Groep Kuzu/Öztürk overgestapt zijn naar Denk waarvoor in eerste instantie al een bijdrage was gegeven, maar zegt dat het met Denk “alle verplichtingen aan het presidium is nagekomen met betrekking tot de beëindiging van de Groep”. Ook wijst Azarkan erop dat de Groep Kuzu/Öztürk destijds is ontstaan als afsplitsing van de Partij van de Arbeid. Dat gold niet voor Denk.

Lees ook: Denk-stemmers zijn het zat om steeds op hun achtergrond te worden aangesproken

De partij laat tegenover NRC weten bereid te zijn wel een deel van het dubbel ontvangen bedrag terug te betalen: “We hebben niet gezegd dat we niks willen betalen, maar een deel van die toegekeerde vergoeding was terecht. Wij zijn bereid om ongeveer 80.000 of 85.000 euro terug te betalen. De rest is opgegaan aan bijvoorbeeld administratie en het opmaken van jaarrekeningen van de Groep. Een fractie beëindigen kost namelijk geld.”

‘Misbruik van macht’

Volgens Denk maakt het presidium, dat bestaat uit vertegenwoordigers van de achtst grote partijen, op deze manier “misbruik van hun positie”. Denk is naar eigen zeggen nooit uitgenodigd voor een gesprek met het Kamerbestuur: “Wij kunnen onze stem niet laten horen. Maar we zijn wel afhankelijk van die gevestigde partijen en wat zij bespreken. We willen prima afspraken maken over de hoogte van het bedrag, maar 100 procent terugvorderen is onterecht.”

De partij is bang dat wanneer het bedrag in augustus toch volledig wordt ingehouden, dit grote consequenties voor de werkzaamheden heeft. Azarkan: “In dat geval moet ik fractiemedewerkers ontslaan en hun taken overnemen. Dan kan ik misschien nog maar een kwart van mijn werkzaamheden van nu uitvoeren.” Het presidium wil donderdagavond telefonisch niet verder ingaan op de aantijgingen en verwijst naar het Kamerstuk over de financiële bijdrage dat donderdag openbaar is gemaakt.

Referendumsubsidie

Op dit moment loopt er nog een onderzoek van de referendumcommissie naar Denk. De commissie stelt voor partijen en stichtingen vergoedingen beschikbaar voor de organisatie van onder meer politieke activiteiten en het doen van onderzoek.

Het onderzoeksbureau van de partij ontving een subsidie voor kiezersonderzoek naar aanleiding van het referendum over de inlichtingenwet. De subsidie zou niet besteed zijn zoals van tevoren bij de commissie was aangegeven, stelde marketeer Eduard Nandelall vorige week. Denk nam Nandelall in de arm om het onderzoek te doen. Volgens de partij ging het mis doordat Nandelall de opdracht anders uitvoerde. Of Denk de subsidie moet terugbetalen, moet begin juli blijken uit een eigen onderzoek van de referendumcommissie.